Kasulikku infot hambaproteeside hüvitise kohta

193
Pilt:

63-aastastele ja vanematele ning ravikindlustust omavatele töövõimetuspensionäridele ja vanaduspensionäridele hüvitab haigekassa kord kolme aasta jooksul 4000 krooni hambaproteeside maksumusest. Aastail 2003–2006 oli hüvitise suuruseks 2000 krooni.

Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, hüvitist ei maksta (õigus hüvitisele tekib siis 63-aastaseks saamisel).

Hambaproteesiteenuse hüvitamise taotlemiseks on kaks võimalust:

  • kindlustatu esitab avalduse hambaproteesi tegijale ning hambaproteesi tegija esitab arve ja raviarve haigekassa piirkondlikule osakonnale. Sellisel juhul hambaproteesi tegijale esialgu maksma ei pea, proteesid maksab tegijale 4000 krooni ulatuses kinni haigekassa. Summa, mis ületab 4000 krooni, peab kindlustatu ise maksma;

  • kindlustatu esitab avalduse haigekassale, kuid seda ainult sel juhul, kui hüvitise taotleja pole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi tegijale. Haigekassa annab siis hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

Hüvitise saamise tingimused

  • Hüvitist taotleval inimesel peab hambaraviteenuse osutamise hetkel olema kehtiv ravikindlustus.

  • Rahaline hüvitis käib patsiendiga nö kaasas. See tähendab, et patsient võib minna hambaarsti juurde ükskõik, millises Eestimaa piirkonnas.

  • Kui kindlustatu ei ole varem haigekassale teatanud oma pangakonto numbrit või kui ta soovib hüvitise maksmist kolmanda isiku arvele, peab ta täitma vastava avalduse haigekassa piirkondlikus osakonnas. Elukoha andmeid saab muuta ka internetipanga e-teenuste või kodanikuportaali (https://portaal.riik.ee/x/kodanik) kaudu.

  • Hüvitise taotlemise avalduse võib saata ka posti teel või tuua ise haigekassa klienditeenindusbüroosse. Posti teel saates tuleb ümbrikule märkida „Hambaraviteenuse hüvitis“. Avalduse blankett** on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja Haigekassa koduleheküljel (täidetav vorm PDF-formaadis, Wordi formaadis).

  • Hüvitise maksmise eelduseks on, et hambaraviteenuse osutamise ja avalduse esitamise vahe ei ole pikem kui 3 aastat.

  • Juhul kui kindlustatu saab proteesid odavamalt kui 4000 krooni, siis ülejäänud summa eest võib ta kolme aasta jooksul teha erinevaid proteesimis- ja parandustöid.

Millal täitub 3 aastat ja saab uuesti taotleda hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama esimese hambaproteeside tegemise arve lõpetamise kuupäevast ehk päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitamise taotlemise õigus siis, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub uute proteeside saamiseks hambaarsti poole.

Ka siis, kui kindlustatu sai hambaproteesid odavamalt kui 4000 krooni, arvestatakse 3 aastat esimese hambaproteeside tegemise arve lõpetamise kuupäevast. Kasutamata jäänud osa hüvitisest järgmisse perioodi edasi ei kandu.

Kui pensionär kahtleb, kas eelmiste proteeside valmistamisest või parandamisest on kolm aastat möödas, siis soovitame tal seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida see haigekassast enne hambaarsti juurde minekut igaks juhuks järele. Selleks võib helistada haigekassa infotelefonile 16 363 (E-R 8.30–16.30).

Hambaproteeside hüvitise saamise õiguse aegumine

Hüvitist saab taotleda ka tagantjärele kuni 3 aastat pärast teenuse osutamist. Kui hüvitise taotlus esitatakse kuupäeval, mil teenuse osutamisest on möödas rohkem kui 3 aastat, siis haigekassa hüvitist ei maksa.

Allikas: Videvik nr 34 (880); 25 sept. 2008.

Elerin Maisväli,
Kambja vallavalitsuse sotsiaalnõunik

**Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval ka Kambja vallavalitsuses.

Kino maale