Mis tehtud, mis teoksil Kambja vallas?

322

Aasta 2008 hakkab küll otsa saama, kuid möödunud päevade jooksul tehtul ja saavutatul on õnneks kestvam mõju meie kõigi elule ja olule selles koduses Kambja vallas.

Vallavanem Ivar Tedrema ja majandusnõunik Enno Soodla ei tõtta oma tegude aastavakka kogutu seast esile tõstma seda ühte ja eriti säravat ettevõtmist, sest kõik tehtu on olnud ju millegi või kellegi jaoks tähtis või vajalik.

Aasta jooksul kulus väga palju hoolt ja raha – üle 3,5 miljoni krooni – valla teede korrastamisele, kandevõime suurendamisele, kruusakatte uuendamisele. Näiteks Nuti silla remont võttis teederahast ligikaudu 850 000 krooni.

Teede korrashoid nõuab hoolt

Kambja vallale kuulub 210 kilomeetrit kohalikke teid, neist seitsmendik ehk rohkem kui 30 km sai sel aastal tunda põhjalikumaid hooldustöid.

Vallavalitsusel oli jätkuvalt tulemuslik koostöö Tartu teedevalitsusega. Valdav osa Rebase-Kambja maanteest sai kõvakatte, freesipuru lõppemise tõttu jäi vaid üks väike lõiguke endistviisi kruusateeks. Kõvakattega tee viib nüüdsest ka Kambja aleviku piirini Parve suunal. Lootvina tee sai tolmuvaba katte.

Teedevalitsus rajas tänavu Vana-Kuustesse poole kilomeetri pikkuse valgustatud kergliiklustee jalakäijaile ja jalgrattureile. Bussiootekojad paigaldati Kuustesse ja Maidlasse. Need rajatised anti tasuta üle Kambja vallale, kes peab tagama nende heaperemeheliku hooldamise, korrashoiu ja remondi.

Maakondliku projekti raames paigaldati Kambja vallas tänavate nimesilte, viitu ja kolm Tartumaa kaarti.

Tegija jõuab palju

Mitmes valla asutuses tehti sel aastal remondi- ja uuendustöid.

Kambja lasteaias paigaldati tänapäevane valgustus – selleks kulus ligi veerand miljonit krooni. Teist samapalju nõudis ühe rühmaruumi täielik remont.

Spordihoone katus sai soojustuse ja uue katte. Jõusaal koliti majasiseselt ümber endisesse inventariruumi, kus tehti kapitaalremont. Jõusaali soetati uus sisseseade. Kogukulu ligi 800 000 krooni.

Tuletõkkeuksi osteti Kuuste koolile 4 tükki ja Kambja lasteaiale 2. Unipiha kooli hoonesse paigaldati tulekahju- ja valvesignalisatsioon ning tulekahju puhuks normidele vastavad valgustusseadmed.

Surnuaia värav ja kabelihoone fassaad said värskema ilme, viimasele hoonele paigaldati vihmaveetorud.

Kuuste kooli juurde kuuluvast keldrist, mis uuemal ajal on minetanud oma ülesande kartulite ja köögiviljade säilituskohana, kujundatakse remondi ja juurdeehituse teel paikkonna inimeste kooskäimiskohta. Seal oleksid kangasteljed jms. Juba praegu teeb selles hoones proove noorteansambel. Tänavu kulutati selle hoone hüvanguks 350 000 krooni, veidi väiksemas mahus on kulud järgmisel aastal.

Tulevik tõotab tulla tegus

Kui tulevikule mõelda, siis plaanib vallavalitsus ka Kuuste koolimajale ehk mõisahoonele juurdeehitust – seal hakkaksid tegutsema nii olemasolev kui lisanduv lasteaiarühm.

Pangodi piirkonda kodu rajanud noorte perede hulk annab vallajuhtidele põhjust arutleda, et edaspidi võiks tegutseda sealkandiski lasteaiarühm.

Kambja tervisekeskus, apteek ja postkontor, mille rajamiseks vallajuhid mitu aastat soodsat pinnast on loonud, peaks eeldatavasti valmima juba 2009. aasta sügiseks.

Järgmisel aastal jõuab kätte ka see aeg, kui AS Emajõe Veevärk hakkab Kambjas ja Vana-Kuustes vahetama ja rajama vee- ja kanalisatsioonitorustikke.

Hajaasustuspiirkonna elanike puhta joogivee mured peaksid jätkuvalt leevendust leidma kaevuprogrammi raames – tänavu oli see võimalus väga hinnatud.

Kambja järve saneerimisel püütakse keskkonnainvesteeringute keskuselt saada esialgu toetust esimeseks etapiks – järve puhastamiseks.

Kiriku taastamise lõpetab sissepühitsemine 11. juulil 2009. Nii Kambja valla juhtidele kui rahvale tähendab see ühe ammuse hoole teisenemist, kuid juba on neid ootamas uued väljakutsed.

Jõudu tööle!

Toivo Ärtis

Kino maale
EelmineÜlevaade vallavolikogu novembriistungil otsustatust
JärgmineKirikuteated