Kasulikke meeldetuletusi kaherattaliste sõidukite juhtidele

454

Koos kevade saabumisega lisanduvad teedele ning tänavatele ka liiklusvahendid, mida on talvel vähem näha: mootor- ja jalgrattad ning mopeedid.

Alljärgnevalt tuletame nende sõidukite juhtidele meelde kõige olulisemad reeglid, mida liigeldes tuleks meeles pidada.

Väga oluline on teadvustada, et kaherattalise sõiduki juht on autoga võrreldes alati nõrgem pool – olenemata sellest, kes on liiklusõnnetuses süüdi, saavad reeglina raskeid vigastusi just kaherattaliste sõiduvahendite juhid. Seega tuleb teedel liigeldes just neil endil eriti tähelepanelik olla.

Lapsed vanuses kuni 10 aastat, kel ei ole jalgratturi juhitunnistust, tohivad jalgrattaga sõita õuealal ja kõnniteel, kuid nad ei tohi sõita sõiduteel.

Lapsed vanuses 10 kuni 15 aastat tohivad ilma juhitunnistuseta sõita õuealal; kõnniteel tohivad nad sõita ainult siis, kui see on lubatud märgiga „Jalgratta- ja kõnnitee“. Jalgrattateel, teepeenral ja sõiduteel tohivad nad sõita ainult siis, kui kõrval ei ole jalgrattateed ning kaasas peab olema sel juhil ka liiklemise oskust tõendav juhitunnistus.

Lapsed vanuses üle 15 aasta tohivad sõita ilma juhitunnistuseta nii jalgrattateel kui ka sõiduteel.

Mopeedijuht peab olema vähemalt 14-aastane ning mopeedijuhil vanuses 14 kuni 15 aastat peab kaasas olema liikluseeskirja ja ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus. Mopeedijuhil ja tema sõidukil sõitjal peab olema peas kaitsekiiver.

Sõites pimedal ajal või halva nähtavuse korral, peab jalgrattal põlema ees valge ja taga punane tuli. Viimast võib asendada punast värvi helkur. Mopeedil peab sõites ees põlema valge tuli.

Pimedal ajal või halva nähtavuse korral on jalgratturil soovitav enda ohutuse tagamiseks kasutada kollast helkurvesti ja jalgrattal taga vilkuvat punast tuld. Päevasel ajal võiks jalgrattur kanda eredavärvilisi riideid (neoonkollane või oran), eriti kui liigeldakse pidevalt maanteel. Kuigi kiivri kandmise kohustus on ainult mootorratturitel ja mopeedijuhtidel, soovitame kindlalt kiivrit ka jalgratturitele. Nimetatud tarvikud peaksid olema kõigile taskukohased ning nende eesmärk on kaitsta ratturi elu ja tervist.

Ka autojuhid peaksid liigeldes olema tähelepanelikud kaherattaliste sõiduvahendite juhtide suhtes, sest tegemist on nõrgema ja vähekaitstud poolega.

Kuna suurem hulk mopeedi- ning jalgrattajuhte on noorukid, soovitame lapsevanematel jälgida, kuidas teie lapsed liiklevad ning kontrollida, kas nad kasutavad turvavarustust.

Vaid vastastikune tähelepanu ja üksteisest hoolimine aitab vältida õnnetusi. Ohutut liiklemist ja ilusat kevade jätku!

Komissar Raivo Kiuru

Kino maale
Eelmine„Meil kulus mitu tundi enne, kui koolitee puhtaks sai.”
JärgmineVeterinaararsti teade Kambja valla loomapidajaile