Kambja valla infolehe väljaandmisest

Kambja valla infolehe väljaandjaks on Kambja Vallavalitsus.

Kaastööd on oodatud igakuiselt viimaseks kuupäevaks e-posti aadressil press@kambja.ee.
Arvamuslood on oodatud jooksva kuu kümnendaks kuupäevaks.

Kambja valla infolehe väljaandmine on reguleeritud Kambja Vallavalitsuse 17.04.2024 määrusega nr 6.

Reklaami ja kuulutuste hinnakiri