26.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.07.2024
Sildid Unipiha Algkool

Silt: Unipiha Algkool

Kambja valla õpetaja töö- ja palgakorralduse juhtmeeskond alustab muudatuste ellurakendamisega

13. juunil 2024 kogunesid Tõrvandi lasteaias Kambja valla õpetaja töö- ja palgakorralduse juhtmeeskonna liikmed, et teha vahekokkuvõtted töö tulemustest ning seada tulevikusihte. Kohtumisel võeti kokku...

Kambja valla koolide lõpetajad kogunevad lõpuaktustele

Käesoleval õppeaastal lõpetab Kambja valla koolides 132 põhikooli- ja 55 gümnaasiumilõpetajat. Kuuste Koolis, Ülenurme Gümnaasiumis, Kambja Ignatsi Jaagu Koolis algavadki traditsioonilised lõpuaktused. Reedel, 14. juunil...

Kohtumised Kambja valla koolides kinnitasid õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise vajalikkust

20.–24. mail 2024 toimunud kohtumised Kambja valla koolides õpetajatega kinnitasid, et töö- ja palgakorralduse kaasaajastamine on aktuaalne ning vajab muudatusi. Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine...

Enam kui pool Kambja valla õpetajaskonnast soovib töö- ja palgakorralduse teemal...

7. mail 2024 toimus Kambja valla koolidirektorite, õppejuhtide ja vallatöötajate ühine arutelukoosolek, kuhu olid kaasatud ka volikogu hariduskomisjoni liikmed. Koosolekul heideti pilk seni tehtule ja...

Koolijuhid mõtestasid kaasajastatud õpetaja töö- ja palgakorraldust

18. aprillil 2024 toimunud koosolekul Tõrvandis arutasid Kambja valla koolijuhid, kuidas üldtööaja põhiselt oma koolis õpetaja töö- ja palgakorralduse muudatusi parimal moel ellu rakendada. Haridusjuhid...

„Igas ladvas laululindu“

GALERII: Tähelindude kontsert „Igas ladvas laululindu“ 09.03.2024. Fotod: Regina Fluss Tsirgupäev, 9.märts on päev, mil rahvakalendri järgi keeravad 40 lindu nokad suve poole ja alustavad...

Koolijuhid tegid sisukaid ettepanekuid õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtete täiendamiseks

5. märtsil 2024 toimunud koosolekul arutati vallavalitsuse ja koolijuhtide koostöös ühtseid põhimõtteid, millest kõikidel Kambja valla üldhariduskoolidel on vajalik lähtuda õpetaja töö- ja palgakorralduse...

Kambja valla haridusjuhid arutasid õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtteid

19. veebruari 2024 hommikul arutasid Kambja valla haridusjuhid, millised on need õpetaja töö ja palgakorralduse põhimõtted, mis kehtiks kõikidele valla üldhariduskoolidele. Keskenduti välja töötatavatele üldistele...

Kambja valla koolijuhid andsid tagasisidet õpetajate ametikohapõhisele palgamudelile

Reedel, 2. veebruaril 2024 kogunesid Tõrvandi lasteaias taas Kambja valla koolijuhid, et anda ülevaade oma koolides kehtivatest töö- ja palgakorralduse põhimõtetest ning tagasisidestada õpetajate...

Kambja valla haridusjuhid alustasid koostööd õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamiseks

Reede, 26. jaanuari 2024 pärastlõunal kohtusid Tõrvandi lasteaias Kambja valla haridusjuhid, et analüüsida üldhariduskooli õpetaja töö- ja palgakorraldust ning seada ühised sihid õpetajaameti väärtustamiseks...