Tänasest saab hääletada kõigis valimisringkonna valimisjaoskondades

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. Näiteks Ülenurme elanik ei saa enam hääletada Tartus, küll aga saab ta hääletada kõigis...

Koroonaviiruse leviku riskitase on Eestis väga kõrge

Nakatumisnäitaja poolest on koroonaviiruse leviku risk tõusnud Eestis kõige kõrgemale ehk punasele tasemele. COVID-riskimaatriksi järgi on Eestis tegemist väga kõrge koroonaviiruse leviku ohuga, kuna...

COVID-19 tõttu vajab haiglaravi 252 inimest; uusi nakatunuid 1228, vallas 12

13. oktoobri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 252 inimest. Kokku on haiglas 316 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest on vaktsineerimata 213 ehk 67,4%...

Selgus Tõrvandi aleviku keskuse arhitektuurivõistluse võitja

Kambja vallavalitsus koostöös Eesti arhitektide liiduga kuulutas välja arhitektuurivõistluse, et leida parim lahendus Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse hoonestusele, mis hõlmab kogukonnahoonet, koolimaja ja spordihoonet. Võistlusele...

Kevadise fotojahi võitjad saavad tunnustuse

Kevadel oodati kõiki fotohuvilisi osalema fotojahil „Kevad tärkab Kambja vallas“. Fotojahi eesmärk oli märgata ja jäädvustada Kambja valla loodust: maastikku, objekte, ilmastikunähtusi, kultuuri ja pärimusega...

Külitsel varastati rehve

5. oktoobril avastati, et Kambja vallas Külitses kinniselt territooriumilt on varastatud neli maasturi rehvi. Kahju on 356 eurot.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Sellele eelneb eelhääletamine, mida koos valimispäevaga nimetatakse valimisnädalaks (11.-17. oktoober). Nende valimistega valitakse Kambja vallavolikogu...

Prügi põletamine saastab õhku ja ohustab inimeste tervist

Sügis toob kaasa jahedad ilmad ja koos sellega kütteperioodi alguse. Sooja saamiseks tehakse kodustes küttekolletes tuld ning mõnes majapidamises visatakse lisaks küttepuudele ahju ka...

Vallavalitsuse istungilt

30. septembril otsustati Ehitus- ja planeeringuküsimused Anda projekteerimistingimused Riiviku külas Musta kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone projekteerimiseks. Anda ehitusload: Külitse alevikus Järve tee 28, Hommiku,...

Kuulutatakse välja Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse arhitektuurivõistluse tulemused

Teisipäeval, 12.oktoobril kuulutatakse välja Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse arhitektuurivõistluse tulemused. Võitja välja kuulutamine ning parimate võistlustööde tunnustamine algavad kell 12 Tõrvandis aadressil Ringtee 1A olemasoleva spordihoone...

Õpetajate päeval kuulutati välja Kambja Ignatsi Jaagu kooli aasta õpetaja ja aasta kolleeg

                                               ...

Porikuu on keelatud ja ohtlikest esemetest loobumise kuu

Päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitsepolitseiamet ja prokuratuur kutsuvad sel kuul üles inimesi teavitama nende valduses olevatest loata relvadest ning lõhkematerjalist. Kampaania eesmärk on vähendada...

Ülenurme lasteaed otsib oma meeskonda majandusjuhatajat

Ülenurme lasteaed Nurmepesa otsib oma meeskonda MAJANDUSJUHATAJAT (1.0 koormusega), kes korraldab lasteaia üldist majandus- ja haldustegevust! Tööülesanded: vastutab lasteaia tuleohutuse ja sellega seonduvate tegevuste eest organiseerib remondi- ja...

Koroonaviiruse leviku riskitase muutus Eestis keskmisest kõrgeks

Valitsus võttis täna teadmiseks, et nakatumisnäitaja poolest on koroonaviiruse leviku riskitase ühe astme võrra tõusnud ja jõudnud keskmiselt kõrgele tasemele, millele vastab COVID-i valgusfooris...

Vallavalitsuse istungilt

23. septembril otsustati Ehitus- ja planeeringuküsimused Anda projekteerimistingimused Räni alevikus asuvale Leilovi tee 32 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks. Anda ehitusload: Lalli külas Varesemäe puurkaevu püstitamiseks Räni alevikus Viirpuu...

Kambja vald müüb Räni alevikus asuvat krunti

Kambja vallavalitsus müüb Kambja vallas Räni alevikus asuvat Kristalli tn 2 kinnistut. 7 823 m² suuruse krundi ümbruses paiknevad eramud ja korterelamud. Maaüksusel asub 6 korteriga...

Tõrvandis antakse üürile äriruumid

Kambja vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Kambja vallas Tõrvandi alevikus Papli 6 asuvate äriruumide üürile andmiseks tähtajaga kuni 5 aastat. Enampakkumiste tähtaeg on 12.10.2021 kell 11.00. Täpsem...

Laululinnu lasteaed pakub tööd tervishoiu-/tervisetöötajale

Soinaste lasteaed Laululind  otsib oma tegusasse kollektiivi Soinaste (asukohaga Kurepalu tee 1, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa) ja Eerika majja (asukohaga Eerika tee 1, Õssu küla, Kambja vald, Tartumaa) tervishoiu-/tervisetöötajat (1,0...

Neljapäeval tunnustatakse Tartumaa haridustöötajaid

Tartumaa tunnustatud haridustöötajate hulgas on tänavu aasta aineõpetajana Ain Sutt Kammeri koolist, aasta huvialaõpetajatena Inge Päkk ja Priit Rusalepp Ülenurme muusikakoolist, aasta tugispetsialistina Airi...

Välireklaami paigaldamisest

Välireklaami paigaldamine Kambja vallas on lubatud vallavalitsuse väljastatud reklaami paigaldusloa alusel. Reklaami paigaldaja on kohustatud paigaldama reklaami vastavalt reklaamiseaduse ja Kambja valla välireklaami paigaldamise...

Vallavalitsuse istungilt

16. septembril otsustati Ehitus- ja planeeringuküsimused Anda projekteerimistingimused Oomiste külas Kasemetsa kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone projekteerimiseks. Anda ehitusload: Kaatsi küla Lavendli puurkaevu püstitamiseks Raanitsa külas Leetalu...

Valimised on tagasivaatamise ja vastutuse võtmise aeg

Kaskedel on pikad kollased patsid peas, punetavad pihlakad ja vahtrad toetavad tõhusalt valgele aastaajale eelnevat värvitoredust. September on suvest sügisesse kulgemise kuu. Lisaks saabub taas...

Kambja vallavolikogu I koosseisu tegevuse statistiline ülevaade

2017. a valitud ühinenud Kambja valla I volikogu koosseis on pidanud seni 44 istungit, 45. istung toimus 21. septembril ja eeldatavasti 46. istung oktoobri...

Maakomisjoni tööst

Vallavolikogu maakomisjoni kuuluvad Toomas Arumägi, Arved Küngas, Ragnar Joosep, Ragnar Kruuda, Urmas Sarja (Oliver Ots vahetus välja Urmase vastu), Arne Peda, Vahur Järv. Alates 2018....

Volikogu rahandus- ja majanduskomisjoni töö aastaaruanne

2020. aastal on rahandus- ja majanduskomisjon kokku kutsutud 6 korda. Kahel korral toimus koosolek elektrooniliselt. 10. jaanuari koosoleku päevakorras oli Kambja valla 2020. aasta eelarve...

Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koondaruanne

Kambja Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon on üks arvukama liikmeskonnaga komisjone. Liikmed on valitud valdavalt just komisjoni teemaderingiga seonduvalt. 11 algsest liikmest on vahetunud esimees ja...

Gümnaasium alustas juba suvel

Möödunud õppeaasta oli pärgviiruse leviku tõttu kõikide õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate jaoks keeruline. Kontaktõpe vaheldus distantsõppe ja hübriidõppega, õpilaste omavaheline suhtlus ja huviringide tegevus...

Kuuste kooli õpihuvilaager „Ka nii võib õppida!”

Eelmisel õppeaastal hulpis kogu hariduselu koroona teise laine loksuvas rütmis: vastavalt olukorrale olid õpilased vaheldumisi nii distantsõppel kui koolis. Õppeasutusteski toimus koolitöö pandeemiale iseloomulike...

Koostööleping lennuakadeemiaga

Ülenurme gümnaasium ja Eesti lennuakadeemia sõlmisid 2. septembril uue raamlepingu sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks. Koostöö eesmärgiks on gümnaasiumihariduse rikastamine, kaasates selleks kooli õppetöösse...

Põllumajandusmuuseum õpetab taas gümnaasiumi õpilasi

SA Maaelu Muuseumid juhatuse liige Merike Lang ja Ülenurme gümnaasiumi direktor Olev Saluveer allkirjastasid 30. augustil järjekordse lepingu kooli õpilaste tööõpetuse tundide läbiviimiseks muuseumis. Esimest...

Rüblikute Roosi

Päikeselisel augustikuu viimasel päeval saatsime pensionile kõigi Rüblikute südamed võitnud tädi Roosi. Roosi on olnud osake Tõrvandi lasteaiast 46 aastat. Õpetaja abina töötades on...

Kaasav haridus ja riiklik hariduspoliitika

II OSA Lapse kohustus on võimetekohaselt õppida. Riigi, koolipidaja, kooli ja õpetajate ülesanne on luua talle selleks vajalik õpikeskkond. Et võimetele vastavalt koolis ja edaspidises...

Algklasside majas lõbutsesid memmed-taadid

Reedel, 10. septembril toimus Ülenurme gümnaasiumi algklasside majas 1.-5. klasside meeleolukas stiilipäev „Memmed-taadid“, millega tähistati kohe-kohe saabuvat vanaisade-vanaemade austamise päeva. Õnnitlused kõikidele armsatele memmedele ja...

Gümnaasiumi suvisest õpihuvilaagrist

Olgugi et suvevaheaeg on läbi ning õpilased käivad juba aktiivselt koolis uusi teadmisi omandamas, oli 2.-3. klassidel see võimalus juba augustikuus. Korraldasime kolmepäevase laagri,...