Kambjas toimub ettevõtjatele suunatud seminar

207

EASTasuta praktiline seminar „Ettevõtete koostöövõimalused Tartu Ülikooliga ja EAS innovatsiooniosaku toetusmeede“ toimub 9. oktoobril kell 12 kuni 15.30 Kambja Majutuskompleksis (Kambja tankla kõrval).

Seminari sihtrühmaks on ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Seminaril antakse ülevaade Tartu Ülikooli poolt pakutavatest teenustest, mida on võimalik rahastada EASi (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) kaasabil. Tutvustatakse innovatsiooniosaku toetusmeedet- Mis on innovatsiooniosak? Milleks toetust antakse? Kui suur on toetus? Kuidas täita toetuse taotlust?)

Innovatsiooniosakut saab Eesti väike- või keskmise suurusega ettevõtja kasutada arendustööga seotud teenuste ostmiseks kõrgkoolidelt, Patendiametilt, Patendiraamatukogult, patendivolinikelt ja akrediteeritud katselaboritelt. Osaku suurus ühe ettevõtte kohta on kuni 50 000 krooni ja see katab kuni 100% toetatavatest kuludest. Kui on plaanis kallim arendustöö, mida vajab mitu ettevõtet, saab kuni viis ettevõtjat esitada ka ühistaotluse ning toetus on vastavalt suurem, kuni 250 000 krooni.

Seminari kava:

12.00 Tervituskohv

12.30-13.00 Tartu Ülikooli teadus- ja arendusalased teenused ettevõtjatele. Vahur Valdna

13.00-13.30 Töökeskkonna füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite mõõdistamine ettevõttes. Siim Kinnas

13.30-14.00 Energiatõhusa ehituse tuumiklabori teenused – hoonete projekteerimise nõustamine, suured päikeseküttesüsteemid, passiivmaja kontseptsioon. Ago Siiner

14.00-14.30 Vaheaeg: kontaktide loomine

14.30-15.30 Toetusvõimalused teenuste tellimiseks Tartu Ülikoolist (EAS-i innovatsiooniosak- Mis on innovatsiooniosak? Milleks toetust antakse? Kui suur on toetus? Kuidas täita toetuse taotlust?). Vahur Valdna

Seminarile registreerumine hiljemalt 08.10.2009 telefonil 5698 1612 või e-postil vahur.valdna@ut.ee

Lisainfo:

Vahur Valdna
Ettevõtlussuhete koordinaator
Tartu Ülikool
Tel. 5698 1612

Kino maale