Mälestame

170

Linda Aadusoo
16.03.1926 – 28.01.2010,
Lalli

Toomas Adamson
01.08.1963 – 10.02.2010,
Raanitsa

Ermine Täht
14.04.1934 – 20.02.2010,
Aarike HK

Rein Kivioja
08.06.1979 – 23.02.2010,
Rebase

Martin Viin
08.04.1942 – 23.02.2010,
Kaatsi

Renate Maata
12.02.1925 – 25.02.2010,
Kambja

August Kiisler
18.05.1920 – 25.02.2010,
Kambja

Kino maale