Keda tunnustada tänavusel kauni kodu konkursil?

921

Taluõu.Taas on käes kevad ja aeg esitada kandidaate meie valla kauni kodu konkursile.

“Lapsed on meie kodukultuuri järjepidevuse edasikandjad” – nõnda on sõnastatud tänavuse konkursi moto.

Kas aias on lastega arvestatud? On aias lapse oma peenar? Kuidas on lapsed haaratud aia hooldamisse ja kujundamisse? Kas aed on lapsele turvaline ning parim paik ajaveetmiseks? Aed ja laste aktiivne tegevus. Kasvav aed ja kasvav laps. Need on märksõnad ja küsimused millele sel aastal keskendutakse.

Hinnatakse haljastust (lilled, puud, hekid) ja selle sobivust maastikku, dekoratiivelemente (kiviaiad, skulptuurid, sepised jms) ja üldmuljet.

Iga vallakodanik võib esitada konkursile kandidaate. Ettepaneku saab teha nii suuliselt (näiteks telefonil 5695 5989) kui kirjalikult (e-posti aadress pille@kambja.ee).

Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust naabritelt, perekonnatuttavatelt, seltsingutelt ja mittetulundusühingutelt.

Kandidaatide konkursile esitamise tähtaeg on 5. juuni 2011.

Võitjate autasustamine toimub kihelkonnapäeva jaanikul Kambja pargis 23. juunil 2011.

Kambja valla kultuuritöötaja Pille Tammelan


Samal teemal:

Kino maale