9.9 C
Kambja
Pühapäev, 04.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPerekondade autähise püstitaja pälvis tunnustuse

Perekondade autähise püstitaja pälvis tunnustuse

Kõne.Vallavolikogu jaanuariistungil valiti tänavuse teenetemärgi saajaks ettevõtja Tiit Veeber. Teenetemärgi annab Kambja vallavolikogu Kambja vallale osutatud eriliste teenete eest.

Kõne.Vallavolikogu jaanuariistungil valiti tänavuse teenetemärgi saajaks ettevõtja Tiit Veeber. Teenetemärgi annab Kambja vallavolikogu Kambja vallale osutatud eriliste teenete eest.

Kambja vallavolikogule

Ettepanek valla teenetemärgi andmiseks

Kambja vallavalitsuse istungil 15. detsembril 2011 oli arutlusel Kambja valla teenetemärgi kandidaatide esitamine.

Vallavalitsus otsustas esitada Kambja valla teenetemärgi kandidaadiks Tiit Veeberi.

Tiit Veeberi idee oli Kambjasse perekonnale ausamba püstitamine. Selle ideega esines ta Kambja vallavolikogus 2010. a algul ja sai vallavolikogu heakskiidu.

Perekonnakivi püstitamine oli Tiit Veeberile väga oluliseks südameasjaks mitme aasta jooksul – pühaliku ettevõtmise kavandamine ja teostamine eeldas nii mõtisklemist, vaagimist, targematega arutlemist kui ka põhjendatud otsuste langetamist.

Tänu Tiit Veeberi ettevõtlikkusele ja järjekindlusele sai asi teoks – käesoleva aasta võidupühal avati Kambjas Perekonnakivi – kummardus kõigile perekondadele. Kogu selle töö finantseeris Tiit Veeber.

Toimunud kihelkonnapäeva raames esitleti ka Kristjan Luhametsa valminud raamatut „Kambja kihelkonna ajalugu“, mille kirjastamise ja väljaandmise kulud olid samuti suures osas Tiit Veeberi kanda.

Tänu Tiit Veeberile on Kambjasse lisandunud üks kaunis koht, mille on avastanud ka noorpaarid.

Arvestades eeltoodut ja Kambja vallale osutatud eriliste teenete eest teen vallavalitsuse nimel ettepaneku annetada Kambja valla teenetemärk Tiit Veeberile.

Lugupidamisega

Ivar Tedrema,
vallavanem

 

Tiit Veeberi ema Salme sündis Julius Klaosi ja Marie Riivese peres. Salme Klaos abiellus Richard Veberiga ja nende peres sirgus teiste laste keskel ka Tiit Veeber.

Suguvõsa eelmiste põlvkondade Kambja juured olid üheks kaalukeeleks, miks Tiit Veeber otsustas kõigi perekondade autähise just Kambjasse rajada.

Toivo Ärtis

 

Kristjan Luhamets – Kambja valla teenetemärgi nominet

Autor raamatusse autogrammi andmas.2005. aastal tuli Kambja koguduse õpetajaks noor energiline ja teotahtlik mees – Kristjan Luhamets. Kambja kogudusele ja kogu Kambja valla rahvale on olnud see väga oluline ja märgilise tähtsusega.

Kristjan Luhametsa eestvõtmisel on jätkunud koguduse liikmete arvu kasv. Tema õpetajaks olemise ajal jõudsid lõpuni Kambja kiriku taastamistööd 2009. aastal, kus ei saa alahinnata ka Kristjani rolli. Kirik sai endale lühtrid, pingid, taastatud on kirikut ümbritsev kiviaed.

Kristjan Luhamets on olnud ka Kambja põhikoolis õpetajaks 2005 -2011, aastatel 2010-2011 Kambja laulu- ja mänguseltsi esimees, 2009 aastal valiti vallakodanike poolt Kristjan Luhamets Kambja valla volikokku, volikogu omakorda on valinud ta volikogu aseesimeheks.

Peab märkima, et Kristjan Luhamets on tubli ajaloohuviline! Tema vabast tahtest ja ajast nägi ilmavalgust 2011. aastal raamat „Kambja kihelkonna ajalugu“, mis puudutab kogu Kambja valla rahvast ja ka omamoodi tervet Eesti rahvast. Sellist ajalooraamatut on proovitud kokku panna paljudes eesti kihelkondades, kuid siiamaani on ainult prof Johan Kõpp´ul 1937. aastal õnnestunud nii suuremahuline kohaliku ajaloo raamat ette näidata. Väga tähelepanuväärne on see, et ajalooraamatu väljaandmine kokkuvõttes Kambja vallale praktiliselt kulu ei teinud. Peale raamatu valmimist tegeleb Kristjan jätkuvalt kohaliku ajaloo talletamisega.

Kristjan Luhamets on abielus ja nende peres kasvab 2aastane poeg.

Eelpooltoodut arvesse võttes ja Kambja vallale ja rahvale osutatud suurte teenete eest teen volikogule ettepaneku annetada 2012. aasta Kambja valla teenetemärk härra Kristjan Luhamets´ale.

 

Lugupidamisega

Erlend Sild,
vallavolikogu liige

 

Teenetemärgiga tunnustatud

Aastal:

 • 1999: õpetaja Endla Langel,
 • 2000: agronoom Evi Isak,
 • 2001: õpetaja Milvi Padjus,
 • 2002: apteeker Karl Timmusk,
 • 2003: õpetaja Endla Salmistu,
 • 2004: elektrik Uno Kondike,
 • 2005: õpetaja Leili Kesas,
 • 2006: põllumees Martin Polikarpus,
 • 2007: raamatukoguhoidja Vaiki Agarmaa,
 • 2008: põllumees Voldemar Org,
 • 2010: õpetaja Eha Jakobson, 
 • 2012: ettevõtja Tiit Veeber.

Aastail 2009 ja 2011 jättis vallavolikogu teenetemärgi välja andmata.

 

Loetumad