Noorkaitseliitlaste esimene aasta Vana-Kuustes

559

Köisturnimine.Just enam-vähem aasta tagasi sai Kuuste koolis Sillaotsa ja Unipiha koolide eeskujul algatatud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste liitrühm.

Kevadeks oli huviliste arv juba nii suur, et sellel õppeaastal lõime rühma lahku. Kodutütreid jäi koordineerima siinkirjutaja ning Noori Kotkaid Kaido Mark.

Milles seisneb Kaitseliidu noorteorganisatsioonide magnet?

Kui vaadata eelmisel aastal tehtud tegusid, siis on pilt üsna selge. Kuuste noored said võimaluse osaleda erinevates laagrides ja matkaüritustel; said proovida sportpüssist laskmist ning õppida Tartu Maratoni üritustel abiks käies, et vabatahtlik töö on päris vahva asi. Kuuste Kodutütred on osalenud ka paaril Naiskodukaitse üritusel ning mõned vanemate klasside noormehed on juba – kui piltlikult öelda – ühe jala Kaitseliidu ukse vahelt sisse pistnud.

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid kujundavad lastes läbi mitteformaalse õppe nii sotsiaalseid kui ka praktilisi oskusi ning isamaalisi ja üldinimlikke väärtusi.

Õppekavva kirja pandud üldpädevused ja valdkonnapädevused on Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tegevuses nii vägevalt kaetud, et isegi ühepäevase matkaürituse järel võin kooliõpetajana hõisata: „Lapsed õppisid täna rohkem kui koolis terve kuu ajaga“.

Entusiastlik tegutsemistahe aitab meeleheidet võita

Ka sel õppeaastal alustasid Kuuste Kodutütred ja Noored Kotkad tegusalt uut hooaega. 29. septembril toimus Puhja kandis traditsiooniline Kavilda matkamäng.

Algklasside noorkaitseliitlaste rada oli 15 km pikk, pisut vanematele 25 km. Pikemale rajale läksid Kuustest meeskond Kohvioad koosseisus Ekke Odd Köösel ja Aires Ojamäe. Valitud meeskonnanimi oli väga õnnestunud, sest poiste energiavarud võimaldasid läbida raja rekordkiirusega.

Lühemale rajale läksid meeskonnad Kuustekad ja Kodukotkad. Kuustekate koosseisu kuulusid Jessica Liilia Valge, Stella Sillaste ning Carmen-Keidy Miina, kes jäid instruktoritele silma kiiduväärt meeskonnatöö oskuse ning üksteisega arvestamisega. Meeskond Kodukotkaste (Kaisa Meus, Christiana Maria Tasa ja Ken-Marten Vesso) pingutusi hinnati matkamängul kolmanda kohaga.

Tänan Kaitseliidu Tartu Maleva noorteinstruktoreid Mirjam Linki ja Martin Erstut, kes oma nõu ja toega aitasid lükata Kuuste rühma nii võimsalt tööle.

Mul on hea meel, et on olemas Kaitseliit koos oma allüksustega. Mis siin salata – rohked majanduspõgenikud peegeldavad päris valusalt eesti ühiskonnas domineerima kippuvat meeleheidet ja minnalaskmist. Just nüüd on eriti vaja sellist vabatahtlikkusel põhinevat ülemaalist kõrget moraali kandvat riigikaitseorganisatsiooni, kus õlg õla kõrval meeskonnatunne ja entusiastlik tegutsemistahe aitavad läbi närida igasugusest katsumusest meie koduvabariigis.

Kersti Kivirüüt,
Kuuste Kodutütarde rühmajuht

Kino maale
EelmineVäärtustest meis endis ja meie ümber
JärgmineLavaauk – hea esinemispaik