Väärtustest meis endis ja meie ümber

248

Persoon.Kersti Kivirüüt ja Eha Jakobson pälvisid tunnustuse väärtuskasvatuse edendajatena

Maavalitsus kutsus Tartumaa tublimad haridustöötajad ja elukestva õppe edendajad kontsertaktusele „Väärtused meis endis ja meie ümber“.

Maakonna silmapaistvaid pedagooge ja haridustöötajaid tänasid ning õnnitlesid maavanem Reno Laidre, Tartu linnapea Urmas Kruuse ning maakonna omavalitsusliidu juht Aivar Soop.

Kontsertaktus, mille ava- ja lõpusõnad lausus Kambja Ignatsi Jaagu kooli direktor Enn Liba, toimus Kaitseväe Ühendatud õppeasutuste saalis oktoobrikuu viimasel reedel. Väärtuskasvatust käsitleva sõnavõtuga püüdis tunnustatute tähelepanu peaministri nõunik Ants Laaneots, muusikalist meelehead pakkusid Tõnis Mägi ja Kärt Johanson.

Enam kui kolmekümne Tartumaa kooli- ja lasteaiaõpetaja seas pälvis tunnustuse ka Laine Välbe Kammeri koolist.

Väärtuskasvatuse edendajatena leidsid esiletõstmist Unipiha algkooli juhataja Eha Jakobson ja Kuuste kooli õpetaja Kersti Kivirüüt.

Autasusid andis üle ka Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras esindaja: Laura Asu – Tartumaa aasta õppija 2012, Kristel Vaino – Tartumaa aasta koolitaja 2012, Eesti Töötukassa Tartumaa osakond – maakonna koolitussõbralikum organisatsioon 2012.

Pidulikul koosviibimisel anti üle ka Tartu kultuurkapitali tunnustused (aastapreemiad ja enesetäiendamispreemiad) ning Tartu Zonta klubi stipendium.

Kino maale