Kambja lasteaed võtab tööle muusikaõpetaja ja logopeedi

595

Kambja lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi muusikaõpetaja ja logopeedi  ametikoha  täitmiseks.

Tööle asumise aeg  on 01. september 2024.a.

Edukal kandidaadil on

  • täidetud  kvalifikatsiooninõuded
  • tahe töötada laste ja peredega
  • väga hea suhtlemis – ja meeskonnatöö oskus
  • arvutioskus
  • avatud uuendustele.

Konkursist osavõtuks esitada

  • avaldus
  • CV
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saata hiljemalt  10. juuniks 2024 e-kirjaga terje.ruutel@kambja.edu.ee või postiga Kambja Lasteaed Mesimumm, Kesk 4, Kambja vald, 62034 Tartumaa

Lisainfo telefonil +372 5300 4307 (direktor)

Kino maale
EelmineVolikogus käsitleti maaüksuste detailplaneeringuid ja teisi olulisi teemasid
JärgmineKuuste Kooli lasteaialapsed said tõelise üllatuse osaliseks