2.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024
Kontaktid

Kontaktid

Ajalehe Kambja Valla Sõnumid väljaandja: Kambja Vallavalitsus, Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa

Toimetuse e-post: toimetus@kambja.info (veeb), press@kambja.ee (paberleht)

Veebitoimetaja

Heigo Mägi
tel +372 5306 6245
e-post heigo.magi@kambja.info, heigo.magi@kambja.ee

Paberlehe toimetaja

Marko Ojakivi
tel +372 515 6142
e-post marko.ojakivi@kambja.ee

Meist

Kambja Valla Sõnumid on Kambja vallaleht, mille eelkäijaks on Olevik ja Koduvald.

Endise Ülenurme valla ajaleht Olevik ja endise Kambja valla ajaleht Koduvald ilmusid alates 2018. aastast Kambja valla ajalehena Olevik ja Koduvald, sest haldusreformi käigus liideti Kambja ja Ülenurme vald 21.10.2017 uueks omavalitsusüksuseks Kambja vallaks.

Koduvald oli endise Kambja valla ajaleht, mis ilmus nii veebiväljaandena (koduvald.ee) kui paberlehena.

Olevik oli endise Ülenurme valla ajaleht, mis ilmus paberlehena ja PDF-na valla veebis.

Koduvald

Koduvald kasvas välja vallavolikogu infolehest, mille esimene number ilmus 4. märtsil 1994.

Kohapeal valmistatud (arvutitrükk, paljundusmasinal tehtud tõmmised) infokandja valgustas vallavolikogu poolt tehtud tööd ning vallavalitsuse tegevust. Järgmistes numbrites tulid juba juurde kroonikaveerud ja õnnitlused.

Valla ajalehe Koduvald esimene number ilmus 1995. aasta märtsis neljaleheküljelisena. Materjali tuli aga juurde ning ajaleht kasvas.

Esimeseks toimetajaks oli Unipiha algkooli õpetaja Lembit Jakobson, kes oli ka volikogu infolehtede toimetaja. Alates 1996. a. oktoobrist oli peatoimetajaks Toivo Ärtis.

Koduvalla toimetuses tegutsesid Peeter Ruuge, Kaido Mark, Hella Sule, Christi Olep, Vaike Palla, Kai Ehrlich, Anne Teder ning veebitoimetaja Heigo Mägi. Aegade jooksul on toimetuse töös kaasa löönud Tiiu Laane, Kaari Helstein, Priit Kiuru, Sulev Kaasik ning hulk kaasautoreid ja kirjasaatjaid.

Koduvalda ilmus üle 212 numbri. Ehkki oli aegu mil leht on paisunud kahekümne leheküljeliseks (seni mahukaim ajaleht ilmus 1998. aasta märtsis 24-leheküljelisena), siis viimaste aastate üldine lehekülgede arv oli 12. Koduvalla hõlma alla mahutasid aegade jooksul end kaasannetena Kambja kooli rubriigid Seitsmes Meel, Vahetund, Koolileht; Kuuste ja Unipiha koolide rubriigid; koduloolisa Oli Kord…; Vallavalitsemine; Kodu kauniks: miks ja kuidas; kehakultuurilisa SpordiVäljaAnne jne. Ilmus vallakoolide lõpulendudele pühendet erinumber Koolipriius. Asutuste juubelite puhul üllitati ka erinumbreid.

Koduvalla trükitiraaž oli u 1200 eksemplari.

1994. aasta 4. märtsil ilmub esimene vallavolikogu infoleht

1995. aasta märtsis ilmub vallalehena Koduvald

1997. aasta sügisel hakati lehenumbreid avaldama ka internetis.

2003. aasta augustis loodi online-väljaanne Koduvald Online.

2008. aasta jõuludest ilmus viimase asemel võrguväljaanne Koduvald.ee.

2014. paber ja veebiväljaanne hakkas kandma ühtset nime Koduvald.

2014. 1. märtsil sai Koduvald 20-aastaseks.

2016. 24. mail ilmus 200. lehenumber.

2017. sügisel möödus 20 aastat internetis esmailmumisest.

2017. jõulukuu 19. päeval ilmus viimane Koduvalla number (218.)

Olevik ja Koduvald

2018. Hakkab ilmuma liidetud väljaanne Olevik ja Koduvald.

Kambja Valla Sõnumid

2021. Vallaleht saab nimeks Kambja Valla Sõnumid

Viimased postitused