-1.2 C
Kambja
Reede, 27.01.2023
Kontaktid

Kontaktid

Kontaktid

Ajalehe Kambja Valla Sõnumid väljaandja: Kambja Vallavalitsus, Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa

Toimetuse e-post: toimetus@kambja.info

Veebitoimetaja

Heigo Mägi
tel +372 5306 6245
e-post heigo.magi@kambja.info

Toimetajad

Marko Ojakivi
tel +372 515 6142
e-post marko.ojakivi@kambja.ee

Maire Henno
tel +372 5562 8457
e-post maire.henno@yle.edu.ee

Toivo Ärtis tel +372 5569 6719
e-post toivo.artis@kambja.edu.ee

Meist

Kambja Valla Sõnumid on Kambja vallaleht, mille eelkäijaks on Olevik ja Koduvald.

Endise Ülenurme valla ajaleht Olevik ja endise Kambja valla ajaleht Koduvald ilmusid alates 2018. aastast Kambja valla ajalehena Olevik ja Koduvald, sest haldusreformi käigus liideti Kambja ja Ülenurme vald 21.10.2017 uueks omavalitsusüksuseks Kambja vallaks.

Koduvald oli endise Kambja valla ajaleht, mis ilmus nii veebiväljaandena (koduvald.ee) kui paberlehena.

Olevik oli endise Ülenurme valla ajaleht, mis ilmus paberlehena ja PDF-na valla veebis.

Koduvald

Koduvald kasvas välja vallavolikogu infolehest, mille esimene number ilmus 4. märtsil 1994.

Kohapeal valmistatud (arvutitrükk, paljundusmasinal tehtud tõmmised) infokandja valgustas vallavolikogu poolt tehtud tööd ning vallavalitsuse tegevust. Järgmistes numbrites tulid juba juurde kroonikaveerud ja õnnitlused.

Valla ajalehe Koduvald esimene number ilmus 1995. aasta märtsis neljaleheküljelisena. Materjali tuli aga juurde ning ajaleht kasvas.

Esimeseks toimetajaks oli Unipiha algkooli õpetaja Lembit Jakobson, kes oli ka volikogu infolehtede toimetaja. Alates 1996. a.oktoobrist on peatoimetajaks Toivo Ärtis.

Koduvalla toimetuses tegutsevad Peeter Ruuge, Kaido Mark, Hella Sule, Christi Olep, Vaike Palla, Kai Ehrlich, Anne Teder ning veebitoimetaja Heigo Mägi. Aegade jooksul on toimetuse töös kaasa löönud Tiiu Laane, Kaari Helstein, Priit Kiuru, Sulev Kaasik ning hulk kaasautoreid ja kirjasaatjaid.

Käesolevaks ajaks on ilmunud Koduvalda üle 212 numbri. Ehkki on olnud aegu mil leht on paisunud kahekümne leheküljeliseks (seni mahukaim ajaleht ilmus 1998. aasta märtsis 24-leheküljelisena), siis viimaste aastate üldine lehekülgede arv on 12. Koduvalla hõlma alla on aegade jooksul end mahutanud kaasannetena Kambja kooli rubriigid Seitsmes Meel, Vahetund, Koolileht; Kuuste ja Unipiha koolide rubriigid; koduloolisa Oli Kord…; Vallavalitsemine; Kodu kauniks: miks ja kuidas; kehakultuurilisa SpordiVäljaAnne jne. Ilmub vallakoolide lõpulendudele pühendet erinumber Koolipriius. Asutuste juubelite puhul on samuti üllitatud erinumbreid.

Vallalehe trükitiraaž on 1200 eksemplari.

1997. aasta sügisel hakati lehenumbreid avaldama ka internetis.

2003. aasta augustis loodi online-väljaanne Koduvald Online.

2008. aasta jõuludest ilmub viimase asemel võrguväljaanne Koduvald.ee.

2014. paber ja veebiväljaanne hakkab kanda ühtset nime Koduvald.

2014. 1. märtsil saab Koduvald 20-aastaseks.

2016. 24. mail ilmub 200. lehenumber.

2017. sügisel möödub 20 aastat internetis esmailmumisest.

2017. jõulukuu 19. päeval ilmub viimane Koduvalla number (218.)

Olevik ja Koduvald

2018. Hakkab ilmuma liidetud väljaanne Olevik ja Koduvald.

Kambja Valla Sõnumid

2021. Vallaleht saab nimeks Kambja Valla Sõnumid

Viimased postitused

Aivar Aleksejev valiti Kambja valla aukodanikuks

Kolmapäeval, 25 jaanuaril 2023 toimunud Kambja Vallavolikogu hääletusel valiti Kambja valla aukodanikus pikaajaline omavalitsusjuht Aivar Aleksejev. Aivar Aleksejev asus Ülenurme Vallavalitsusse tööle 1996. aastal. Aastatel...