Volikogus käsitleti maaüksuste detailplaneeringuid ja teisi olulisi teemasid

212
Kambja volikogu istung 17.04.2024 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

17. aprilli 2024 Kambja Vallavolikogu korralisel istungil käsitleti maaüksuste detailplaneeringuid. Kiideti heaks valla eelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord. Kuulati volikogu komisjonide ülevaateid. Valiti kultuuri- ja spordikomisjoni esimees ning aseesimees.

Algatati ning kinnitati Külitse alevikus asuva Külitse tee 16a, Lemmatsi külas asuva Nõmme tee 4, Sipe külas asuva Kannikese maaüksuste detailplaneeringud ja nende lähteseisukohad. Ülenurme alevikus, Piiri maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine jäi algatamata.

Volikogu liikmed kiitsid heaks valla eelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise korra, et tagada vallaelanikele kvaliteetne, toimiv ning taskukohane ühistranspordi kättesaadavus. Kord reguleerib valla eelarvest ühistranspordile eraldatava toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse, s.o ettenähtud toetuste kasutamise kontrollimise ja toetusraha tagasimaksmise.

Hariduskomisjoni esimees Margot Võsokov ning kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Rauno Kiuru tegid ülevaate komisjonide 2023. aasta tegevustest.

Toimus kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ning aseesimehe valimised. Komisjoni esimeheks valiti Rauno Kiuru ja aseesimeheks Eve Kurist.

Volikogu liikmed kuulasid ülevaadet MTÜ Tõrvandi Päästeseltsi tegevustest, mille tegi Toomas Arumägi.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine volikogu istung toimub 15. mail kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineRiigi omandis olevat maad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks
JärgmineKambja lasteaed võtab tööle muusikaõpetaja ja logopeedi