Algas avalduste vastuvõtmine kandideerimaks Kambja valla noortevolikogu liikmeks

269
Noortevolikogu infopäev Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

Kambja valla noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Kambja valla noorte huve. Noortevolikogul on kuni 11 liiget, kes valitakse kaheks aastaks.

Miks kandideerida?

Noortevolikogu liikmena on võimalik noorte soovid ja hääl vallavalitsuses ja -volikogus paremini kuuldavaks teha. Noortevolikogu ei tee poliitikat, vaid korraldab üritusi ja arutelusid spetsialistidega, teeb uuringuid noortelt noortele ja esitab ettepanekuid.

Kes saavad kandideerida?

Noortevolikokku saavad kandideerida 14–21-aastased noored, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald või kes õpivad hariduse infosüsteemi andmetel Kambja valla üldhariduskoolis.

Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus valimiskomisjonile. Avalduse esitamise tähtaeg on 01. mai 2024 (kaasa arvatud).

Kambja valla noortevolikogu valimised toimuvad 15.–17. mai 2024.

Noortevolikogu valivad endi hulgast 14–21-aastased rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas elavad või Kambja valla üldhariduskoolis õppivad noored.

Vaata ka kambja.ee/noortevolikogu

Lisateave: Liis Rosin, abivallavanem, tel +372 5301 6055, e-post: liis.rosin@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 17.04 ja 18.04.2024
JärgmineKuulutused. Aprill