Kambja valla noored saavad anda hääle noortevolikogu kandidaatidele

234

Kambja Valla Noortevolikogu valimised toimuvad 15.–17. mai 2024. Noortevolikogu saavad valida 14–21-aastased noored, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald või kes õpivad Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Kambja valla üldhariduskoolis.

Kambja Valla Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks. Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab valla noorte huve.

Kambja Valla Noortevolikogu kandidaadid

  1. Agatha Teesaar – Kambja Ignatsi Jaagu Kool
  2. Maria Kesperi – Kambja Ignatsi Jaagu Kool
  3. Braian Kuznetsov – Kambja Ignatsi Jaagu Kool
  4. Marta Eller – Hugo Treffneri Gümnaasium
  5. Karl-Markus Sell – Ülenurme Gümnaasium
  6. Karl Markus Kirs – Ülenurme Gümnaasium
  7. Anette Saar – Ülenurme Gümnaasium
  8. Madli Engeliy Kõuts – Ülenurme Gümnaasium
  9. Maria Jürgenson – Ülenurme Gümnaasium
  10. Birgit Kroon – Ülenurme Gümnaasium
LÄHEN HÄÄLETAMA

Oma hääl on võimalik anda elektrooniliselt VOLISe keskkonnas. Samuti saavad noored hääletada Ülenurme Gümnaasiumis, Kambja Ignatsi Jaagu Koolis ning vallamajas Ülenurmes ja Kambjas. Igal valijal on üks hääl. Täpsemalt: kambja.ee/noortevolikogu.

Kambja valla elanikuks saab registreerida e-rahvastikuregistris. Täpsemat infot elukohatoimingutest leiab vallavalitsuse kodulehelt.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTeeme Ära talgupäeval oli Aarikel töökas meeleolu
JärgmineMelanoomi avastatakse Eestis järjest rohkem