Kogunes Kambja Valla Noortevolikogu uus koosseis

798
Kambja noortevolikogu liikmed Reola kultuurimajas 27.05.2024. Foto: Marko Ojakivi

Reola kultuurimajas kogunes 27. mail 2024 esimesele kokkusaamisele Kambja Valla Noortevolikogu uus koosseis.

Kokkusaamisel tervitas vastavalitud noortevolikogu liikmeid Kamba vallavanem Illari Lään, volikogu esimees Aivar Aleksejev ning abivallavanem Liis Rosin. Sissejuhatuse järel tutvustas Eesti Noorteühenduste Liidust Kirke Perillus noortevolikogu tööd. Seejärel tutvuti üksteisega, valiti noortevolikogu esimees, aseesimees ning pandi paika edasised kohtumised. Noored valisid esimeheks Marta Elleri ja aseesimeheks Karl Markus Kirsi.

Kambja Valla Noortevolikokku kuuluvad 15.–17. mai 2024 toimunud valimiste põhjal Agatha Teesaar (Kambja Ignatsi Jaagu Kool), Maria Kesperi (Kambja Ignatsi Jaagu Kool), Braian Kuznetsov (Kambja Ignatsi Jaagu Kool), Marta Eller (Hugo Treffneri Gümnaasium), Karl-Markus Sell (Ülenurme Gümnaasium), Karl Markus Kirs (Ülenurme Gümnaasium), Anette Saar (Ülenurme Gümnaasium), Madli Engely Kõuts (Ülenurme Gümnaasium), Maria Jürgenson (Ülenurme Gümnaasium), Birgit Kroon (Ülenurme Gümnaasium).

Valla noortevolikokku saavad kuuluda 14–21-aastased noored, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald või kes õpivad Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Kambja valla üldhariduskoolis.

Kambja Valla Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks. Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab valla noorte huve.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKohtumised Kambja valla koolides kinnitasid õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise vajalikkust
JärgmineVallavalitsuse istungilt 22.05.2024