Kohtumised Kambja valla koolides kinnitasid õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise vajalikkust

164
Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise projektikohtumine Ülenurme Gümnaasiumi õpetajatega 21.05.2024. Foto: Marko Ojakivi

20.–24. mail 2024 toimunud kohtumised Kambja valla koolides õpetajatega kinnitasid, et töö- ja palgakorralduse kaasaajastamine on aktuaalne ning vajab muudatusi.

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine Kambja vallas on tarvilik, et väärtustada õpetajaametit, tagada tööõigusega kooskõlas töökorraldus, konkurentsivõimeline töötasu ning avatud organisatsioonikultuur.

Kambja abivallavanem Liis Rosina sõnul olid kokkusaamised sisukad ja mõteterohked. „Kohtumiste eesmärk oli tutvustada õpetajatele töö- ja palgakorralduse muudatuste eesmärke, statistikat ning saada õpetajate vahetut tagasisidet oma töö- ja palgakorralduse kohta. Seni on Kambja vald panustanud märkimisväärselt oma koolide füüsilise keskkonna parendamisse ehitades ja renoveerides kooli- ja lasteaiahooneid. Vald on astunud nüüd suure sammu edasi ka hariduskorralduse sisuliste küsimuste arengus. Meie soov on, et valla õpetaja töötab mõistliku töökoormuse ja vähemalt 120% Eesti keskmisest palgast kõrgema tasuga. Just seetõttu olemegi pööranud suure tähelepanu õpetaja tööülesannete terviklikkusele ja tööõigusega kooskõlas olevatele lahendustele,“ jätkas Rosin.

2024. aasta alguses Tõrvandi lasteaias kogunenud juhtmeeskond, kuhu kuuluvad projektiga seotud vallatöötajate kõrval kõik omavalitsuse koolijuhid, õppejuhid, töötasid välja Kambja valla õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtted ning töötasu finantseerimise mudeli.

Järgnevalt on kavas käsitleda vallavalitsuse korraldusena ette valmistatud õpetajate töö- ja palgakorralduse põhimõtete juhendit ning sellega seotud õpetaja ametikohtade finantseerimise mudelit vallavalitsuse istungil, eesmärgiga jõustada muudatused 2024/2025. õppeaasta alguses.

2024. aasta aprillis viidi Kambja valla õpetajate seas läbi töö- ja palgakorralduse küsitlus, mille kohaselt on kehtiva korraldusega rahul 47% vastajatest, ca 25% ei oska öelda ja ca 28% ei ole rahul valla koolides hetkel toimiva mudeliga.

Õpetajatega kohtumised toimusid Kambja Ignatsi Jaagu Koolis, Ülenurme Gümnaasiumis, Kuuste Koolis ja Tõrvandi Koolis.

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamisest saab lugeda põhjalikumalt veebilehelt.

Lisainfo: Liis Rosin, Kambja abivallavanem, 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKarel Udras võitis kaks Eesti meistrikulda ja püstitas uue rekordi
JärgmineKogunes Kambja Valla Noortevolikogu uus koosseis