Koolijuhid mõtestasid kaasajastatud õpetaja töö- ja palgakorraldust

292
Kambja valla haridusjuhid 18.04.2024 Tõrvandi lasteaias. Foto: Marko Ojakivi

18. aprillil 2024 toimunud koosolekul Tõrvandis arutasid Kambja valla koolijuhid, kuidas üldtööaja põhiselt oma koolis õpetaja töö- ja palgakorralduse muudatusi parimal moel ellu rakendada.

Haridusjuhid tuginesid õppeasutuse juhtkonna analüüsile, milline võiks olla töö- ja palgakorraldus, mis on kehtiva tööõigusega kooskõlas, väärtustab kogu õpetaja tööd, koostöist õpet ja suuremat põhipalka. Vallavalitsuse ja koolijuhtide koostöös on välja töötatud õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise juhis, mis loob nii koolijuhile kui ka õpetajale ühise arusaama, millistest põhimõtetest koolid oma töö- ja palgakorralduse väljatöötamisel lähtuvad.

Kokkusaamisel tutvustati 19.–26.04.2024 läbiviidavat üldhariduskoolide õpetaja töö- ja palgakorralduse teemalist anonüümset küsimustikku, millele saavad vastata kõik valla õpetajad. Küsimused, millele oodatakse vastust 26. aprilliks, saadetakse valla õpetajate e-posti aadressitele. Küsimustiku vastused aitavad analüüsida õpetajaameti tänapäevastamist.
Samuti esitleti õpetajate töö- ja palgakorralduse juhise kavandit, millele oodatakse õpetajate tagasisidet 8. maiks.

Kambja vald soovib pakkuda valla õpilastele avalikust maksumaksja rahast kvaliteetset, kättesaadavat ja õppemaksuta haridust. Erinevad teadusuuringud on rõhutanud, et õpilaste õpiedu oluliseks mõjutajaks on õpetaja, kel on õpetajatööks vajalikud kompetentsid.

Lisainfo: Liis Rosin, Kambja abivallavanem, 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKuuste Kooli lasteaialapsed said tõelise üllatuse osaliseks
JärgmineVallavalitsuse istungilt 17.04 ja 18.04.2024