Euroopa 2024 kultuuripealinnaga sõlmitud koostööleppest taganemine ning rahastamise lõpetamine

679

Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust sõlmisid jaanuaris 2021 koostöölepingu, millega otsustati toetada Tartu linna, kui 2024 Euroopa kultuuripealinna, erinevate kultuuriliste ürituste läbiviimises ning Tartu linn kohustus kaasama erinevatesse projektidesse kohalikke omavalitsusi. Omavalitsused võtsid endile kohustuse toetada rahaliselt selleks otstarbeks asutatud „Sihtasutust Tartu 2024”. Toetuse suuruseks lepiti kokku 1 euro omavalitsuse elaniku kohta 2021–2022, 2025 ning 2023–2024 2 eurot elaniku kohta.
Tartu linn (esindab SA Tartu 2024) on valitud küll Euroopa kultuuripealinnaks, kuid sellesse on kaasatud ka koostööpartnerid, kellega tuleb samuti arvestada ning kes soovivad kultuuriküsimustes kaasa rääkida, arvestades ka kohalikke eripärasid ja ajalugu.
Tänaseks on selgunud, et SA Tartu 2024 on võtnud oma sümboolikas kasutusele vikerkaarelipu, mis on teadupärast kasutusel LGTB kogukonna sümbolina ning lisaks on teatatud, et kultuuriprogrammi raames soovitakse korraldada omasooiharate rongkäik ja muid selleteemalisi üritusi. Samas märgivad SA Tartu 2024 eestvedajad kodulehel, et kultuuripealinn oleks justkui vanavanemate, emade, isade ja laste Euroopa kultuuripealinn, mille loovkontseptsiooniks on „Ellujäämise Kunstid”. Igale inimesele on selge, et samasooliste kooselu soosimisel ei ole mingit seost ellujäämisega, pigem on see rahva väljasuremisele suunatud tegevus.
Kultuuri all mõistavad tavainimesed kunsti, muusikat, ajalugu jne. Kuidagi aga ei liigitu ühegi kultuuri valdkonna alla homoagenda. Kui sellist mõistusevastasust, seejuures veel tasulist, püütakse meie vallale peale suruda ja panna meid selles ka osalema, siis ei saa meil sellises kultuuriprojektis kahjuks olla enam ühist teed.
EKRE Kambja osakond on kindlal seisukohal, et sellisel moel maksumaksja raha kasutamine ei ole õige. Omasooiharate inimeste vaadete ja arusaamade pealesurumine sellise ürituse raames nagu Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 pole mingil moel meile vastuvõetav. Koostööleping Tartu 2024 rahastamiseks sõlmiti siiski Eesti kultuuri tutvustamiseks ja -ürituste toetamiseks, aga mitte homoagenda propageerimiseks, millel puudub igasugune seos Eesti ajaloo ja kultuuriga.
Seetõttu esitab EKRE Kambja osakond valla volikogule ettepaneku astuda välja Euroopa kultuuripealinna koostööprojektist ning lõpetada SA Tartu 2024 rahastamine, kuna ei pea sellisel moel Kambja valla eelarvevahendite kulutamist mõistlikuks. Analoogse üleskutse esitame ka ülejäänud omavalitsustele.
Kutsume valla elanikke ja külalisi osa võtma 23.08.2023 volikogu istungist (ka interneti vahendusel), et olla informeeritud, kuidas volikogu liikmed sellisele üleskutsele reageerivad (hääletavad) ning kas lõpetatakse valla rahaliste vahendite kasutamine homopropagandaks.

EKRE Kambja osakond

Kino maale
EelmineNõo kihelkonna külade mängudel oli edukaim Külitse võistkond
JärgmineAvaneb vabaühenduste 2023. aasta arenguhüppe taotlusvoor