1.9 C
Kambja
Kolmapäev, 22.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu juuniistungi arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu juuniistungi arutlusteemadest

joomplu:1307Kambja vallavolikogu istung toimus 20. juunil 2013.

Teemad:

 

 

Vallavolikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

Vallavolikogu otsustas:

  • Määrata Kambja vallavolikogu järgmise koosseisu [valitakse oktoobris 2013] liikmete arvuks 15.
  • Moodustada 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks Kambja vallas üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Kambja valla haldusterritooriumi piiridega.

Valla valimiskomisjoni moodustamine

Vallavolikogu otsustas:

  • Nimetada Kambja valla valimiskomisjoni liikmeteks Küllike Uueküla, Margus Kriiva, Ene Jõelaid, Peeter Ruuge.
  • Nimetada Kambja valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks Taivo Prants (asendusliige nr 1), Kai Ehrlich (asendusliige nr 2).

Ülevaade sotsiaalkomisjoni tööst

Sotsiaalkomisjoni tegevusest 2012. aastal andis ülevaate komisjoni esimees Meeli Paulson, kelle sõnutsi toimusid istungid üldjuhul iga kuu viimasel esmaspäeval.

Peamised teemad, millega sotsiaalkomisjon tegeles, puudutasid täiendavate toetuste, üliõpilastoetuse, lapse aastaseks saamise toetuse, sünnipäevatoetuse ning kütusetoetuse määramist ning maksmist ja ka jooksvate küsimuste arutelu.

Täiendavate sotsiaaltoetuste taotluste puhul tehti ettepanekud vallavalitsusele toetuse maksmise või mittemaksmise kohta. Suure osa täiendavate toetuste taotlejatest moodustasid töötud ning puudega inimesed, kes olid majanduslikesse raskustesse sattunud.

2012. aastal maksti sotsiaalkomisjoni ettepanekul toetusi alljärgnevalt:

  • üliõpilastoetus – 222 taotlejale, kokku 6 560 eurot;
  • täiendavad toetused – 132 taotlejale, kokku 6 683,64 eurot;
  • lapse aastaseks saamise toetus – 22 perele, kokku 2 860 eurot;
  • kütusetoetus – 311 vallaelanikule, kokku 9330 eurot;
  • eakate inimeste sünnipäevatoetus – 151 vallaelanikule, kokku 4860 eurot

Sotsiaalkomisjon arutas ka õpilaste kooliskäimise ja õppimise küsimusi. Vajadusel kaasati probleemide arutelusse asjaolude väljaselgitamiseks ka puudutatud isikud.

2012. aasta teisel poolel tegeles sotsiaalkomisjon palju uue sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra arutamise ja välja töötamisega. Komisjon tegi seetõttu ka lisakoosolekuid. Vastav määrus võeti vallavolikogu poolt vastu 29. novembril 2012 ja see hakkas kehtima 1. jaanuaril 2013. a.

Komisjoni liikmed on Meeli Paulson, Irma Drenkhan, Helve Tenno, Margus Kriiva, Heigo Mägi, Heli Jaamets ja Katrin Luik.

Toivo Ärtis

Loetumad