1.9 C
Kambja
Kolmapäev, 22.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu septembriistungi arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu septembriistungi arutlusteemadest

joomplu:1307Kambja vallavolikogu istung toimus 12. septembril 2013.

Teemad:

Vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine

Vallavolikogu, lähtudes vallasekretäri ettepanekust, otsustas nimetada järgmise vallavolikogu koosseisu valimise 1. jaoskonnakomisjoni järgmises koosseisus: esimees – Eha Paade; liikmed – Airike Feirik, Esta Kivimaa, Kuido Leib, Marita Suits, Erta Sarvin, Merle Saik, Raimond Käsi; 1. asendusliige – Mare Paidra, 2. asendusliige Ellen Soodla.

Vallavolikogu, lähtudes vallasekretäri ettepanekust, otsustas nimetada järgmise vallavolikogu koosseisu valimise 2. jaoskon nakomisjoni järgmises koosseisus: esimees – Edda Lints; liikmed – Liivia Rätsep, Kaido Mark, Heli Nemvalts, Anne Palumets, Eha Alliksaar, Sirje Vaater; 1. asendusliige – Silvi Riives, 2. asendusliige Valve Palusoo.

Vallasekretär Reet Kiuru märkis, et ehkki valimisseadus annab kandideerivatele erakondadele-valimisliitudele õiguse teha ettepanekuid jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamise osas, sel korral vastavaid soove tähtajaks ei laekunud.

Vallavolikogu valimise 1. jaoskonnakomisjon töötab Kambja vallamajas ja 2. jaoskonnakomisjon tegutseb Kuuste koolihoones.

Maa taotlemine munitsipaalomandisse

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse teede maaüksused alljärgnevalt:

  • Kiisa -Tootsi tee T1 (Pühi küla) pindalaga 0,65 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
  • Kiisa -Tootsi tee T2 (Pühi küla) pindalaga 1,09 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
  • Kivila tee (Visnapuu küla) pindalaga 0,58 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
  • Linnamäe – Koolimäe tee (Visnapuu küla) pindalaga 0,37 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
  • Savi – Reinu tee (Visnapuu küla) pindalaga 0,57 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);.

Eelpoolnimetatud maade munitsipaliseerimiseks esitab vallavalitsus maavanemale taotlused koos kõigi vajalike lisamaterjalidega.

Esindajate valimine Eesti maarahva kongressile

Vallavolikogu otsustad nimetada Irma Drenkhani ja Ivar Tedrema Kambja valla delegaatideks Eesti maarahva kongressil, mida peeti 14. septembril Põlvas.

Ülevaade omavalitsuste eelarveläbirääkimistest valitsuskomisjoniga

Vallavanem Ivar Tedrema kuulub omavalitsuste liidu poolt volitatud esindusse, mis peab valitsuskomisjoniga eelarveläbirääkimisi. Ivar Tedrema vahendas vallavolinikele infot järgmise aasta riigielarve kavandamise hetkeseisust ja omavalitsustele eraldatava toetusraha muutumisest.

Toivo Ärtis

Loetumad