10.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja uue ostukeskuse detailplaneering on kinnitatud

Kambja uue ostukeskuse detailplaneering on kinnitatud

 OOTUS: Vallavalitsus on juba väljastanud kavandatavale kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonele ette jäävate majade lammutamisloa. Foto: Toivo Ärtis

Kambja vallavalitsus kinnitas märtsi algul detailplaneeringu, mille alusel Elva tarbijate ühistu ehitab lähiajal Kambjasse uue kauplusehoone.

Kesk tn 2a ja Kesk tn 2b maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu koostas Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.

Detailplaneeringuga on kavandatud olemasoleva hoone lammutamine ja planeeringualale kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone krundi (pindala 1575 m2) moodustamine.

Planeeringuga on lubatud krundile kuni 850 m2 ehitusaluse pinnaga hoone ehitamine, antud hoone arhitektuurinõuded, lahendatud liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrkudega varustamine.

Planeeringuga on tehtud ettepanek krundipiiride korrigeerimiseks ning maaalade vahetamiseks.

Planeeringu avalikul väljapanekul ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Planeeringulahendus vastab Kambja valla üldplaneeringule ja sellega võib tutvuda vallavalitsuses ja valla kodulehel.

Toivo Ärtis


Kambja.ee: Kehtestati Kambja Kesk tn 2a ja 2b planeering

Loetumad