Ettevõtjad toetasid mälumängu

327
Vanasõnaviktoriin Kuuste koolis. 2013. 

Fotol mälumäng Kuuste koolis.

Kambja aastalõpueo eeskava vahepalana korraldas valla teatritrupp lühikese mälumängu publiku hulgast moodustatud neljale neljaliikmelisele meeskonnale.

Küsimuste teemadeks olid nii Kambja vallaga seotud paigad ning inimesed kui jõulud. Näiteid küsimustest: „Ta on sündinud praeguse Kambja valla territooriumil Kavandu külas aastal 1670. Kes on see mees ja kuidas on ta nimi Kambja vallas jäädvustatud?“, „Lõuna-Eestis on jõulusid nimetatud ka teisiti. Kuidas?“…

Auhinnad olid välja pandud Kambja vallas tegutsevate ettevõtjate (Andre Farm OÜ, Toomas & Pojad OÜ, FIE Andrus Kompus, FIE Otti Talu) poolt.

Toomas Keldoja

Kino maale
EelmineUued teenused vähenenud töövõimega inimestele
JärgmineEakad sünnipäevalapsed ja juubilarid Kambja vallas