2.9 C
Kambja
Teisipäev, 21.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivOlulist infot töövõimereformist

Olulist infot töövõimereformist

Foto: noOR 

1. juulist 2016 käivitus töövõimereformi teine etapp, mis muudab töövõime ja tööealiste puude raskusastme tuvastamise metoodikat ja rahalisi toetusi.

Senise töövõimetusprotsendi tuvastamise asemel hakkab Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) hindama töövõimet ja töövõimetuspensioni asemel hakatakse õigustatuse korral maksma töövõimetoetust. Kuna töövõimereform käivitub järk-järgult, siis tekib olukord, kus kuni 2016. a lõpuni kehtivad üheaegselt vana ja uus süsteem.

Keda töövõimereform ei puuduta?

Tööealised inimesed, kellele on määratud töövõimekaotuse protsent või invaliidsusgrupp tähtajatult või kuni vanaduspensioni eani, saavadSotsiaalkindlustusametist (edaspidi SKA)töövõimetuspensioni kuni vanaduspensionieani ja uut taotlust esitama ei pea.

Perioodil 1. juuli 2016 kuni 31. detsember 2016:

Tööealised inimesed, kes taotlevad töövõime hindamist esmakordselt (st kellele pole pärast 1. juulit 2010. a püsiva töövõimetuse protsenti määratud), esitavad töövõime hindamise taotluse töötukassasse. (Näiteks puudega lapsed, kellel täitub 16 eluaastat peale 1. juulit 2016 või tööealised, kes tervise püsiva halvenemise tõttu satuvad esmakordselt töövõime hindamisele.)Taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel.

Töövõime hindamisega samaaegselt saab vajadusel taotleda ka puude raskusastme tuvastamist.

Tööealised inimesed, kelle püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtaeg saabub vahemikus 1. juulist 2016 kuni 31. detsembrini 2016, taotlevad töövõimetuse korduvhindamist kuni 2016. aasta lõpuni veel SKAst, täites ära ekspertiisitaotluse tööealisele inimesele. Sellel perioodil hinnatakse püsivat töövõimetust seni kehtinud korra kohaselt.

Tööealised inimesed, kellel on tuvastatud üksnes puude raskusaste ja kelle korduvekspertiisi tähtaeg saabub vahemikus 1. juuli 2016 kuni 31. detsember 2016, taotlevad puude raskusastme korduvhindamist SKAst, täites ära ekspertiisitaotluse tööealisele inimesele (nö vana vorm).

Alates 1. jaanuarist 2017:

Tööealised inimesed, kelle püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtaeg on alates 1. jaanuarist 2017, saavad töövõimetuspensioni kuni neile määratud tähtaja lõpuni ja uut taotlust enne määratud korduvekspertiisi tähtaega esitama ei pea. Korduvekspertiisi tähtaja saabudes tuleb neil esitada töövõime hindamise taotlus töötukassasse.

Ennetähtaegselt korduvekspertiisi taotlust on õigustatud SKA-le või töötukassale esitama vaid need inimesed, kellel on terviseseisundis toimunud olulised muutused.

Kui tööealine inimene soovib alates 1. jaanuarist 2017 taotleda ainult puude raskusastme tuvastamist, mitte aga töövõime hindamist, tuleb tal pöörduda SKA-sse ja esitada tööealise inimese ekspertiisitaotlus puude raskusastme tuvastamiseks (so uus ühistaotluse vorm). Puude raskusastet tuvastab endiselt SKA. Taotluste vormid on kättesaadavad SKA kodulehel ja klienditeeninduses

Kui tööealine inimene soovib alates 1. jaanuarist 2017 taotleda ainult töövõime hindamist (nii esmane kui korduv taotleja), esitab ta taotluse töötukassasse. Taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel ja klienditeeninduses.

Alates 1. jaanuarist 2017 saavad ühistaotluse töövõime hindamiseks ja puude raskusastme tuvastamiseks esitada töötukassale või SKA-le korduvekspertiisi tähtajal juba kõik taotlejad (alates 1. juulist 2016. a. saavad seda teha vaid esmakordsed taotlejad).

 

Töötukassa infotelefon: 15501.

Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: 16106.

Loetumad