Muudatustest vallavalitsuse sotsiaalosakonnas

280

Kambja vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusosakonna koosseis on muutunud.

 

Sotsiaalnõunikuna töötab alates novembrist Meriliis Kuuslap (telefon 502 5840; e-post sotsiaal@kambja.ee; vastuvõtt E 9-12, K 9-12; 13-16, N 9-12).

 

Sotsiaaltöötaja-lastekaitsespetsialistina on ametis Kristiina Kolk (telefon 5911 9068; e-post kristiina@kambja.ee; vastuvõtt E 9-12, K 9-12; 13-16, N 9-12).

Kino maale