-0.2 C
Kambja
Reede, 31.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja lasteaiamudilastel on uus mänguväljak

Kambja lasteaiamudilastel on uus mänguväljak

Mänguvälljak ronimisseina-võrguga.

GALERII: Kambja lasteaia mänguväljak. 

Kambja lasteaia Mesimumm sõimerühmade laiendatud mänguväljakute alale osteti ja paigaldati kaasaegsed atraktsioonid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) osalisel toetusel.

Kambja vallavalitsuse poolt koostatud projekti „Kambja lasteaia sõimerühmade mänguväljakute laiendamine“ osaliseks rahastamiseks eraldati regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist ligi 13 902 €.

Rahastamistaotluses oli projekti eelarve ligi 41 800 €, millest toetusega loodeti tasuda 32 000 €. Kavandatust väiksema toetuse tõttu ei suutnud vallavalitsus projekti täies mahus teostada, kuid sellest hoolimata saavad lasteaia kõige väiksemad mudilased askeldada paljude võimalustega mänguväljakul.

Arendav ja kaasaegne

Projekti raames soetati ja paigaldati vajalikul hulgal sõimerühmadele eakohaseid atraktsioone ja varjualus, mis on ümbritsetud spetsiaalse turvaalaga. Saavutatud tulemus vastab täielikult valitsuse poolt koolieelse lasteasutuse maaalale esitatud nõuetele – seega paranes ka lasteaiateenuse kvaliteet.

Mesimummi sõimerühmades on ligi poolsada last, kelle kehalist ja vaimset arengut uus ja moodne mänguväljak toetab. Neile lastele on loodud võimalus õues aega veeta – areneda eakohases ja sobivas keskkonnas.

Varjualune annab lastele võimaluse ilmastikust sõltumata õues viibida.

Erinevate ametkondade poolt seatud nõuetele vastav mänguväljak on kasvatanud laste heaolu ja turvatunnet, kuid on suurendanud ka lastevanemate soovi ja kindlustunnet usaldada oma poegi-tütreid kohalikku lasteaeda.

Kaudselt avaldab mänguväljaku uuendamine positiivset visuaalset mõju Kambja alevikule tervikuna.

Mänguväljaku rajamist ja toetusraha taotlemist korraldas vallavalitsuse majandusnõunik Enno Soodla, konkreetse projektilahenduse tegi Disainiprojekt OÜ.

Ajahammas on väsimatu

Mesimummi sõimerühmade mänguväljaku ala laiendamise ja uute atraktsioonide soetamise ettevalmistamisega hakati tegelema juba läinud aastal.

Toona rajati aed sõimerühmadele mõeldud mänguväljaku ümber, samal ajal uuendati osaliselt kogu lasteaia piirdeaed. Nüüdseks on lasteaeda ümbritsev aed kogu ulatuses uuendatud ja turvaline.

Lasteaia mänguväljakute viimane ulatuslikum uuendamine toimus juba aastate eest – 2005. aastal. Pärast seda toimus tasapisi nende amortiseerumine.

Toivo Ärtis

Loetumad