Noorsootööst ja mitteformaalharidusest Kambja vallas

656

Tänapäeva inimese haridustee ei kulge juba ammu ainult koduuksest üldhariduskooli ukseni. Inimese edukus elus sõltub aina enam tema hariduse ja teadmiste mitmekülgsusest, oskusest suure infohulgaga toime tulla. Üha enam võimalusi pakub selleks mitteformaalharidus. Seda võib lihtsustatult käsitleda ka kui õppimist huvikoolis, osalemist huvi- või spordiringis.

Mitteformaalhariduses osalemiseks on neli peamist võimalust.

Esiteks huvikoolid. Meie vallas on neid kaks: Ülenurme muusikakool ja eraspordikool – Ülenurme võimlemiskool.

Teiseks üldhariduskoolid. Kõikide koolide juures on hulgaliselt huviringe, kus osalemistasu ei küsita. Juhendajate ja treenerite tööjõukulu kaetakse valla eelarvelistest vahenditest.

Kolmandaks noortekeskused. Meil asuvad need Tõrvandis, Ülenurmes, Kambjas ja Kuustes. 2020. aastal haldab Kambja vallas noortekeskusi MTÜ Õnnemaa. Õnnemaal tegutseb koos juhiga kolm noorsootöötajat, kes organiseerivad mitmesuguseid tegevusi nii lastele kui ka vanematele. MTÜl on sõlmitud koostööleping vallaga, mitmed Õnnemaa huvitegevused on tasulised.

Neljandaks huvikoolid, huviringid ja treeningud väljaspool oma valda. Kõige enam omandatakse mitteformaalharidust Tartu linnas. Näiteks Tartu spordiliidu alla koondunud spordiringides ja -klubides osaleb veidi alla 500 noore meie vallast ja Tartu linnas kokku umbes 1200 noort.

Kambja vald panustab igal aastal oma valla noorte huvitegevusse ja -haridusse enam kui miljon eurot.

MAIA UIBO,
valla haridusnõunik

 


Vt ka „Haridusasjad on Euroopa Liidus iga rahva enda ajada“

Kino maale
Eelmine„Haridusasjad on Euroopa Liidus iga rahva enda ajada…“
JärgmineAaretejaht Bee-botidega