Austa tööd ja töö austab sind

800
9.c klassi õpilased Mattias Daum, Henri Hansen ja Rainer Jahhu pärast edukat lõputöö kaitsmist. Foto: Olev Saluveer

2019/2020. õppeaasta algas Ülenurme gümnaasiumi üheksandatele klassidele ühes aines teistmoodi – nad hakkasid tööõpetuse tundides käima Eesti Põllumajandusmuuseumis. Uus õpikorraldus tõi loomulikult alguses kaasa kõhklusi ja kahtlusi mitte ainult õpilastes ja vanemates, vaid ka koolis ja muuseumis.

Nüüd, pool aastat hiljem, saavad asjaosalised öelda, et uuendus õigustas end igati. Tundi ei jagatud enam poiste ja tüdrukute tööõpetuseks, vaid kõik õppisid koos. Õpetajaid oli kokku üheksa, igaühel oma teema: käsitöö, puidutöö, masinad ja mehhaanika, toiduvalmistamine, taaskasutus, loomakasvatus jne. Seda sellepärast, et muuseumitöötajad andsid koolitunde põhitöö kõrvalt ja õpetamine ei saanud seetõttu jääda ainut ühe või kahe inimese õlule.

Õpilastelt saadud tagasisidest tuli välja, et vaheldusrikkus sobis neile väga: nad said end proovile panna erinevate teadmiste ja oskuste omandamisel ning analüüsida oma tugevusi ja nõrkusi tulevase erialavaliku võtmes.

Kuna aine oli jagatud erinevateks lühikesteks teemadeks, ei olnud võimalik praktiliste oskuste omandamist hinnata nagu tavaliselt tööõpetuse tundides. Õpilased töötasid meeskondadena ja tegid ka kokkuvõtva hinnatava lõputöö 3-liikmeliste rühmadena. Lapsed tunnistasid, et neile meeldis väga koostöine õppimine, sest nad said rohkem omavahel arutada, ennast kehtestada, üksteist abistada. Lõputöös hinnati nende vastutustunnet, koostöö tegemist, töössesuhtumist ja analüüsioskust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et nii õpilased, kool kui muuseum jäid rahule: õpe sujus ladusalt, ükski tund ära ei jäänud ja muuseumitöötajad kogesid õpetamise võlu ja valu. Õpilased soovitavad sellist uuenduslikku koostöist õpet muuseumis soojalt teistelegi.

Kas jätkame järgmisel õppeaastal?

PIRET HION,
SA Eesti Maaelumuuseumid haridustöö kuraator

 

Kino maale
EelmineTervisenädal Ülenurme lasteaias Nurmepesa
JärgmineEakate festival