Vallavalitsus, teenuskeskus ja raamatukogud suletakse

❗️ 17. MÄRTSIST SULETAKSE VALLAVALITSUS, TEENUSKESKUS JA RAAMATUKOGUD ❗️ 

1117

Kambja vallavalitsus otsustas täna, 16. märtsil sulgeda nii vallavalitsuse Ülenurmel kui ka teenuskeskuse Kambjas, samuti valla raamatukogud. Lasteaiad jäävad avatuks.

Koolid, huvikoolid

Kambja vallavalitsuse korraldusega on kuni 1. maini 2020:

  • peatatud kõikides Kambja valla koolides tavapärane õppetöö ning on üle mindud distantsõppele;
  • peatatud kõikides huvikoolides tavapärane huvihariduse andmine, samuti huviringide ning spordiringide tegevus.

Noorte-, pere- ja päevakeskused, kultuurimajad, spordihooned, raamatukogud, huvi- ja spordiringid

Kuni 1. maini 2020:

  • suletud Kambja vallas tegutsevad noortekeskused ning päevakeskused;
  • suletud kultuurimajad ja spordihooned ja peatatud ringide tegevus (sh täiskasvanute huvi ja sporditegevus);
  • suletud valla raamatukogud külastajatele.

Vallavalitsus ja teenuskeskus

Külastajatele on suletud Kambja vallavalitsus ning vallavalitsuse teenuskeskus. Vallavalitsus tagab hädavajalike teenuste osutamise.

Ametnikega on võimalik suhelda e-kirja või telefoni teel. Olenemata olukorrast jätkatakse oma igapäevast tööd ning püütakse olla inimestele igati abiks.

Vallavalitsusele on võimalik esitada avaldusi ja taotlusi valla üldmeilile vald@kambja.ee. Vallamajas toimub ainult sünni registreerimine, mis tuleb eelnevalt kokku leppida vallasekretär Marina Lehismetsaga telefonil +372 5688 5812.

Sotsiaaltöö korraldusest

Kuigi klientide vastuvõtt on Kambja vallavalitsuses peatatud, töötavad vallavalitsuse sotsiaaltöötajad võimalikult tavapärasel viisil. Kõik vallavalitsuse sotsiaaltöötajad on telefoni teel ja e-posti teel kättesaadavad. Sotsiaaltöötajate kontaktid on leitavad siit.

Toetuse taotlused edastage valla kodulehe kaudu elektroonselt, e-posti teel või jättes paberkandjal vallavalitsuse või Kambja teenuskeskuse postkasti. 

Väljaspool tööaega kiiretes küsimustes võtke ühendust sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tammega telefonil +372 5627 7072.

Kambja valla lasteaedades jätkub töö

Võimalusel tuleks lapsed koju jätta. Lasteaedadele on antud soovitus moodustada rühmad kuni 10 lapsega rühmas. Haigeid lapsi lasteaeda ei võeta.

Kui hallatavas lasteasutuses käiv laps või tema pereliikmed, kellega tal on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidest,  suunatakse laps koju ja ei lubada teda lasteasutusse 14 päeva jooksul välisriigist naasmisest arvestades.

Ajutiselt võetakse vastu valla lapsi lastehoidudest, juhul kui lastehoid on oma tegevuse peatanud.

Avalikud üritused, kogunemised

Spordivõistluste, kultuuriürituste ja muude avalike kogunemiste ja ürituste korraldamine ja pidamine on keelatud.

Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele on antud korraldus lähtuda töö korraldamisel terviseameti antud juhtistest ning vallavanema korraldustest. Võimalusel korraldada töötajatele kodukontoris töötamine. Välisreisilt saabunutel on kohustus jääda kaheks nädalaks koju.

Vallavalitsus soovitab kõigil püsida kodus, jälgida oma tervist ning konsulteerida vajadusel perearstiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220 või on võimalik helistada ka üleriigilisele kriisitelefonile 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemadel.

Palume jälgida ja järgida usaldusväärsete allikate infot:


Vallaveeb kambja.ee:

Kino maale
EelminePostiteenuse osutamine jätkub ka eriolukorra ajal täismahus
JärgmineOluline info eakatele eriolukorra ajal!