Vald vabastab vanemad ajutiselt lasteaia osalustasu maksmisest

1697
Homseid suuri inimesi täis on iga lasteaed! Foto: Silvia Meos

Kambja vallavalitsus otsustas tänasel erakorralisel istungil vabastada Kambja valla munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad osalustasu maksmisest 16. märtsist kuni 30. aprillini.  

Korraldus anti, sest Vabariigi Valitsus on kehtestanud eriolukorra, mis mõjutab lapsevanemate töötasusid. Samuti on antud soovitus võimalusel lapsi lasteaedadesse mitte viia. 

Eralasteasutustes käivate laste vanemate kohatasust vabastamine ei ole vallavalitsuse pädevuses. Eralasteasutuse pidajate endi otsustada on, kas ja milliseks perioodiks ning millistel tingimustel vabastatakse nende juures teenust kasutavate Kambja valla laste vanemad kohatasu maksmisest. Vallavalitsus tegi eralasteasutustele 24.märtsil ettepaneku kaaluda lapsevanema poolt kaetava osa vabastamise võimalusi. Osad eralasteasutused ei olnud ettepanekuga nõus. Juhul, kui eralasteasutus pole vanemat tasust vabastanud perioodi 16.03.-30.04.2020, siis hüvitatakse vanemale avalduse alusel makstud kohatasu.

Avaldusi menetleb vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Marge Maidla. Eralasteasutused, kes küsivad kohatasu ainult lapse teenusel oldud aja eest, või teevad muul viisil soodustusi, nendele vanematele kohatasu ei hüvitata.

Korralduse vastuvõtmisele eelnes vallavolikogu poolt määruse muutmine, mis andis vallavalitsusele õiguse vabastada lapsevanemad lasteaia osalustasu maksmisest eriolukorras. 


Kambja vallaveeb www.kambja.ee:

Kino maale
EelmineVeikko Sarapuu – aasta parim indiaca seeniorsportlane
JärgmineTartumaa valib aasta ema