Lindude gripi tõttu on Euroopas hukkunud ligi 2 miljonit lindu

759

Kesk-Euroopa kaheksas riigis on tuvastatud lindude gripi puhangud. Tegemist on eriti ohtliku loomataudiga, mis põhjustab suurt majanduslikku kahju.

Veterinaar- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Hele-Mai Sammeli sõnul on olukord murettekitav. „Eestis seni lindude grippi tuvastatud pole, kuid valvsust ei tohi kaotada, sest rändlinnud, kes saabuvad tagasi võivad gripi Eestisse tuua,“ selgitas Sammel.

Amet jätkab proovide võtmist loomataudide uurimiseks, sh lindude gripi proove, ka eriolukorra ajal. „Koostöös Eesti põllumajandus- ja kaubanduskoja ja jahimeestega võetakse kuni mai keskpaigani proove rändel olevatelt hanedelt eeskätt lindude rännuteede piirkondadest, et olla jätkuvalt kindel, et rändlinnud pole nakkust Eestisse toonud. Kõige olulisem on siiski see, et kõik linnupidajad järgiksid bioohutusmeetmeid, et kaitsta oma linde,“ rõhutas Sammel.

Linnupidajatel soovitame oma lindude kaitseks rakendada järgmisi bioohutusmeetmeid:

 • Võimalusel pea linde sisetingimustes. Juhul kui pead linde väljas, tuleb välistada nende kontakt uluklindudega kasutades lindude pidamisel välitingimustes aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala, katusealust söötmis- ja jootmiskohta;
 • too välisriigist linde või haudemune vaid pädeva veterinaarasutuse väljastatud sertifikaadi alusel;
 • korralda sõidukite sisenemine oma territooriumil nii, et lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;
 • ära luba kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse;
 • ära luba välismaalt pärit isikuid linnukasvatushoonesse või
  lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki;
 • vaheta riided ja jalanõud ning pese ja desinfitseeri käed enne linnupidamishoonesse sisenemist;
 • munad, suled, tapasaadused jne tuleb säilitada või hävitada sellises kohas, kuhu ei ole ligipääsu kodu- ja metslindudel;
 • haiguse kahtluse korral teavita kohe loomaarsti, eralda haiged linnud tervetest;
 • hoia karja juurde toodavad linnud eraldi vähemalt 30 päeva, sel ajal veendu, et linnud on terved ning luba oma karja ainult terveid linde.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse.

Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.

Kino maale
EelmineMuru niitmine, trimmerdamine
JärgminePakume ehitusteenust koduvallas