Head vallakaaslased!

993
ELU LÄHEB EDASI: Tõrvandi lasteaia ehitus juba käib. Foto: Anu Toova

Meie kõikide elukorraldus on mõne nädalaga tundmatuseni muutunud. Olukorrast johtuvalt tuleb ka Kambja vallal tagada Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra korralduste täitmine ning kindlustada oma inimeste ohutus ja tagada info kättesaadavus.

Olukord meie vallas

Koolid on suletud, kuid lasteaiad on avatud ning kõigil, kelle töö ei võimalda koduseks jääda ning peres pole ka muid võimalusi lastehoiu korraldamiseks, on võimalus tuua oma laps või lapsed lasteaeda. Täname teid, kallid vanemad, et olete seda võimalust kasutanud vastutustundlikult! Kõik munitsipaallasteaias käivate laste vanemad on 16. märtsist kuni 30. aprillini vabastatud vanema poolt kaetavate lasteaiakulude osa tasumisest.

Valla raamatukogudest enamus on lukus.

Kambja raamatukogus teenindatakse lugejaid otsese kontakti vabalt, raamatutellimused esitatakse koguhoidjale telefonitsi või e-posti teel. Tellimused palutakse esitada aadressil raamatukogu@kambja.edu.ee või helistades esmaspäevast reedeni kell 10.00 kuni 13.00 telefonil 741 6447 või või 5626 1338 või 5569 6719. Tellitud raamatutest tehakse nimelised pakid, mida saab ära viia üldjuhul esmaspäeval, kolmapäeval või reedel kell 10.00 – 13.00.

Külitse raamatukogu on avatud laupäeviti kell 10.00 – 13.00. Raamatukogus kehtib külastajatele reegel 2+2, järgmistel lugejatel palutakse sisenemiskorda õues oodata. Raamatu laenutamise soovist saab teatada esmaspäevast kuni reedeni raamatukoguhoidjale kas meili kulitse.raamatukogu@mail.ee teel või helistades tel 5569 6719.

Suletud on noorte-, pere- ja päevakeskused, kultuurimajad, spordihooned, huvi- ja spordiringid. Kõik planeeritud vabaõhuüritused jäävad kahjuks ära.

Märka ja anna teada!

Palun jälgige oma naabruskonda ja teavitage vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja teistest abivajajatest, kes ei saa kriisiolukorras lähedaste abile toetuda. Samuti palume hoida telefoni teel kontakti oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaadet nende olukorrast ning olla neile drastiliselt muutunud olukorras toeks.

Riskirühma kuuluvad inimesed – vanemaealised, krooniliste haigustega isikud saavad hädavajaliku toidukauba või ravimite saamiseks pöörduda sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme poole telefonil 5627 7072. Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele suuremas mahus tuge sotsiaalteenuste, eelkõige koduteenuste näol.

Ametnikega palume suhelda telefoni teel või elektrooniliselt!

Vallas jätkuvad tavapärased teenused – kevadine teehooldus, heakorratööd jne. Samuti jätkuvad suuremad ehitused, nagu Tõrvandisse uue lasteaia ehitus ja Kuuste kooli renoveerimine.

Hoiame meie ettevõtteid

Ilmselt kujuneb viiruse majanduslik mõju oluliselt karmimaks ja pikaajalisemaks, kui praegu veel arvatagi osatakse. See võib puudutada vallaelanikke ajutise või pikemaajalise töökaotuse ja/või sissetulekute kahanemise kaudu. Suur mõju on sellel kindlasti ka omavalitsuse tulubaasile. Missugune on selle ulatus, seda me täna veel ei tea. Arvatavasti tähendab see ka investeeringute ja kulude koomale tõmbamist ja muid ümberkorraldusi. Aitame kaasa oma valla ettevõtete heale käekäigule, tarbides just praegusel ajal koduvalla ettevõtjate tooteid või teenuseid.

Füüsiline isolatsioon on oluline

Eriolukord on nõudnud kiiret kohanemist kõikidelt ja väga oluline on hoida iseennast ja kõiki teisi. Ilmaasjata ei ole kehtestatud piiranguid, suletud kaubanduskeskusi ega mänguväljakuid. Praegune olukord ei ole kellelegi kerge ning mitte keegi ei olnud selleks valmis. Peame kõik käituma väga vastutustundlikult. Mida rohkem oskame üksteisest hoolida ning mida täpsemalt suudame kehtestatud reeglitest kinni pidada, seda varem see keeruline olukord lõpeb.

Ühiselt saame hakkama!

Jääge terveks!

Kambja Vallavolikogu nimel volikogu esimees
HEIKI SARAPUU

Kambja Vallavalitsuse nimel vallavanem
AIVAR ALEKSEJEV

Kino maale
EelmineSW Energia alustas Ülenurmes kaugküttetorustiku rekonstrueerimist
JärgmineAS Bambona ja AS ATEA kingitud arvuti toetab Annabeli õppetöös ja vaba aja veetmisel