Valitsus tühistab alates 2. maist seni kehtinud viibimiskeelu välijõusaalides

535
Tõrvandi parkmetsas saab jalutada, siin-seal paiknevatel pinkidel jalgu puhata või siis jõumasinatel lihaseid treenida. Foto: Maire Henno

Välijõusaalides võib alates 2. maist treenida, kui selle omanik või valdaja tagab jõusaali inventari desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga nelja tunni järel.

Samuti tuleb välijõusaalides kinni pidada 2+2 reeglist, mille järgi võib jõusaalis viibida üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Liikumispiirang ei kehti koos treenivate perekondade kohta.

Korralduse järgi on endiselt keelatud viibida siseruumides olevates jõusaalides, kuna siseruumides on nakkuse leviku oht suur. Leevendusmeetmena nähakse ette välijõusaalide avamine. Välijõusaalide all peetakse silmas vabas õhus asuvaid treeningseadmeid ja -vahendeid.

Kino maale
EelmineAvalikke üritusi Eestis mais-juunis ei toimu
JärgmineKambja postkontor avatud ka mais