Õppetöö korraldus Kambja koolis kuni kooliaasta lõpuni

1162

Distantsõpe jätkub

Kambja Põhikool jätkab alates 18. maist kuni selle õppeaasta lõpuni õppetööd valdavalt distantsõppe vormis. Õpilaste ja õpetajate tervist ning turvalisust silmas pidades võimaldame silmast-silma kohtumisi õpetajatega eelkõige neile õpilastele, kes seda kõige enam vajavad: põhikoolilõpetajad ja tuge või järeleaitamist vajavad õpilased.

Individuaalse juhendamise ja järeleaitamise aeg ja viis lepitakse kokku õpetaja, õpilase ja lapsevanema vahel.

Kui noorematel klassidel või teatud õppeainetes on õppekava 18. maiks enamjaolt läbitud, siis tunniplaanijärgseid õppetunde üldjuhul enam ei toimu. Nende asemel pakume õpilastele mitmesugused projekt- ja avastusõppe vorme, sh lugemisülesanded, virtuaalsed muuseumikülastused, kunstiprojektid jms.

Täpsemat infot õppetöö korralduse kohta edastame õpilastele ja lapsevanematele kooli kodulehe (www.kambja.edu.ee) ja Stuudiumi kaudu.

Tunnistused ja õppeaasta lõpetamine

Õppekava edukalt läbinud 1.–8. klassi õpilased saavad tunnistuse 5. juunil ja sellega on kooliaasta nende jaoks lõppenud. Põhikooli lõpetajate tunnistused anname kätte juuni keskpaigas.

Koolimaja lahtioleku ajad

Koolimaja kantselei töötab alates 18. maist kell 8–14 ja alates sellest kuupäevast saab kantseleisse esitada ka 1. klassi astujate puuduolevaid dokumente ja avaldusi.

MARIKA KARO,
Kambja kooli direktor

Kino maale
EelmineVahva koostöö Õnnemaaga
JärgmineEmadel ja emadepäeval on vääramatu vägi