Kuidas koolid oma õppeaastat lõpetavad?

1023

KUUSTE KOOL

Kuuste koolis toimub õppetöö õppeaasta lõpuni distantsõppena. Õpilastega, kes vajavad järeleaitamist kontaktõppe vormis, viime alates 18. maist läbi silmast silma kohtumisi, mille õpetajad lepivad kokku konkreetse õpilase ja tema vanemaga.

III trimestri ja õppeaasta õppetulemusi hindame traditsiooniliselt numbritega. Erandiks on 1. klass, kelle õppetulemusi hindame sõnaliselt. Käitumist III trimestril ei hinnata.

Paberkandjal tunnistused anname õpilastele kätte uue õppeaasta alguses.

Kuuste kooli 69. lennu lõpuaktus toimub 12. juunil kell 12.00 kooli õunaaias. Aktusele on oodatud ainult lõpetajate perekonnad ja õpetajad, vanavanemaid, sugulasi ja sõpru palume lõpuaktusele mitte kutsuda.

Täpsem info kooli kodulehel ja e-Koolis.

Parimaga

LENNE OJAMETS,
Kuuste Kooli direktor

 

ÜLENURME GÜMNAASIUM

Ülenurme gümnaasiumis toimub õppetöö vastavalt plaanile:

  • 18.05 – 28.05 toimub distantsõpe, projektõpe ja kontaktõpe
  • 29.05. ja 05.06 on e-õppe vaba päev; liikuma kutsuva kooli projekt
  • 1.06 – 9.06 toimub projektõpe ja kontaktõpe

Kõik vajalik info edastatakse õpilastele Stuudiumi kaudu.

MAILI MESIPUU,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja
tel 552 7841

 

UNIPIHA ALGKOOL

Unipiha Algkool taastas kooli toimimise esmaspäevast, 18. maist. Plaanis on korralikult üle vaadata kõik, mida 8 nädala jooksul koduõppes tehti, mängida ära mängimata jäänud mängud ja laulda laulmata jäänud laulud. Silutakse üle kõik oskused, mida klassi lõpetamisel oodatakse, õpitakse ka õues ja käiakse matkal. Värske koolitoit on valmis igaks söögivahetunniks. Lastelt oodatakse õpihimu ja hügieenireeglite täitmist.

EHA JAKOBSON,
Unipiha algkool

 


Õppetöö korraldus Kambja koolis kuni kooliaasta lõpuni

Kino maale
EelmineKuuste raamatukogu kutsub lugejaid ajutiselt uude koju
JärgmineKambja matkarajad on avatud kõigile külastajatele