Kõike olulist õppisin ma lasteaias…

948
Öökullid. Foto: Jüri Luht

Laululinnu lasteaiast lendab tänavu kooli 35 õpihimulist, hoolivat ja tegusat last.

Öökullide rühmast läheb kooli 15 vahvat, naerusuist, loomingulist ja laia silmaringiga last. Neile meeldib leiutada ja igale olukorrale vahvaid lahendusi välja mõelda. Öökullid on alati julged ja koostööaltid. Kõige enam tunti lasteaiapäevadel rõõmu koos mängimisest ja uute mängude välja mõtlemisest.

Laulurästad. Foto: Jüri Luht

Laulurästaste rühmast läheb kooli 20 särasilmset ja isikupärast last. Nad on alati kõige suhtes väga uudishimulikud ja innukad ning seetõttu olid lasteaiapäevad täis huvitavaid seiklusi. Laulurästaid võis tihti kuulda põnevatel teemadel argumenteerimas, näha uurimas huvitavaid raamatuid või sõbralikult üksteisega mängimas.

Soovime kõikidele lõpetajatele edukat algavat kooliaega ja palju toredaid kaaslasi sel teel!

Aitäh kõikidele Laululinnu lasteaia töötajatele, tänu kellele saame kooli saata rõõmsameelsed ja õpihimulised lapsed.

TIINA TREES,
direktor

VIENO RJABOVA,
õppealajuhataja

Kino maale