Kambja kool võtab konkursi korras tööle muusikastuudio õpetaja

1215

Täistööajaga muusikastuudio õpetaja toetab õpilaste muusikahuvi ning teostab pilli- ja lauluõpet individuaalselt ja rühmas. Õpetaja juhendab 1.–9. klassi õpilasi, kes soovivad muusikaga tegeleda huvitegevuse raames. Oluline on tahe ja soov teha tööd lastega ning olla ka ise loov, pakkudes õpilastele mitmekesiseid võimalusi nende huvidest ja eeldustest lähtuvalt.

Tööpakkumise teave

Kino maale