Õppeaastat ilmestavad PRIA ja KIK projektid

286
PRIA projekt – 3.d klass porgandeid võtmas maaülikooli mahekeskuses

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) ja keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) on võimaldanud aastaid koolidel rikastada oma õppekava programmidega väljaspool klassiruumi. Seda võimalust on projektide kirjutamisel abil kasutanud ka Ülenurme gümnaasium.

KIKi keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. PRIA kaasnevate haridusmeetmete alt toetatakse projekte, mille sisu eesmärk on viia lapsed põllumajandusele lähemale, õpetatakse lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumustega ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustega.

KIK projekt- 4.d klass uurimas elu läbi mikroskoobi Tartu loodusmajas

PRIA projektidega on aastate jooksul saanud 1.-5. kl õpilased külastada erinevaid põllumajandusettevõtteid nagu näiteks Kaspri talu, Latika talu, Andre Farm, Viinamärdi talu, kus tutvuti loomadega ning nendega seotud tegevustega ja lisaks degusteeriti tooteid. Aga külas sai ka käidud Eesti maaülikooli mahekeskuses, kus saadi targemaks aedvilja kasvufaaside osas ning ka korralikult aiatööd tehtud. 2. klassi õpetaja Raili sõnul on olnud eelnevatel aastatel programm kogemusrikas ja seda ka sellel aastal. Näide Latika talu külastusest – õpitakse rõõmuga. Õuesõppe mängulistesse, sotsialiseerumist toetavatesse tegevustesse oli oskuslikult põimitud mitmesuguste ainealaste teadmiste süvendamine. Kõik õpitav seostati inimese igapäevaeluga. Lisaks tutvuti taluloomade ja tehnikaga. Tubase tegevusena pakkus vaheldust putuka meisterdamine. Päeva lõpetas ühine koogisöömine ning mõnus kokkuvõtlik arutelu.

PRIA projekt 4.a klass – talledega tutvumas Viinamärdi talus

KIKi projektidega on kool seotud olnud pikemat aega. 1.-9. klassi õpilastel on olnud võimalus õppekava rikastada erinevate programmidega. Ülenurme gümnaasium on kasutanud selleks peamiselt Tartu loodusmaja ja TÜ loodusmuuseumi programme. Nii on saadud õpikutekstile ja -piltidele lisaks käia looduses ja õppida soode tüüpe näiteks Meenikunno rabas, jälgida vee-elustikku Võrtsjärve ääres, otsida loomade tegevusjälgi Vapramäe või Vitipalu metsas. Käidud on ka loodusmajas ja loodusmuuseumis, et uurida elu läbi mikroskoobi, jälgida tigusid ja karpe nii looduses kui inimese elus, koguda teadmisi roomajate, ämblikute kui ka Eesti maavarade kohta.

Alanud õppeaastal on KIKilt saadud lisaks eraldi rahastust, et kevadel viia loodussuunas õppivatele gümnasistidele läbi kahepäevane laager Palupõhja looduskoolis, kus on kohapeal võimalik mitmeid erinevaid programme läbi teha.

Loodame, et võime peagi öelda, et need programmid on tulnud, et jääda, neid oodatakse igal aastal. Nii õpilastelt kui õpetajatelt on tagasiside olnud ainult positiivne.

MERLIN PONNA,
Ülenurme gümnaasiumi projektijuht

Kino maale