Uued huvitegevused Kambja pere- ja noortekeskuses

529

Mis on huvitegevus?

Huvitegevuse mõiste on tekitanud arutelusid nii erialainimeste hulgas kui ka ajakirjanduses. Huvitegevuse täpset definitsiooni Eestis ametlikult kinnitatud ei ole. Sisuliselt on huvitegevus noore mitmekülgseks arenguks võimaluste loomine süsteemse, juhendatud mitteformaalse õppimise kaudu.

MTÜ Õnnemaa pakub süsteemset, juhendatud, regulaarset last ja noort arendavat huvitegevust. Tegevuste valikul oleme lähtunud laste ja noorte eelistustest. Õnnemaa hallatavates noortekeskustes on loodud kvaliteetsed ja mitmekesised võimalused oma annete ja huvide avastamiseks ja arendamiseks ning tegevusi viivad läbi oma ala professionaalid.

Huvitegevuste läbiviimiseks oleme igal aastal esitanud Kambja Vallavalitsusele projektitoetuse taotlused. Toetuse vajalikkuse põhjenduseks on parandada ülevallaliselt huvitegevuse kättesaadavust, luua lisavõimalusi, et regulaarne juhendatud huvitegevus oleks valla erinevates piirkondades senisest paremini kättesaadav ja huvialade poolest mitmekesisem ning noortel oleks eri piirkondades rohkem organiseeritud osalusvõimalusi. Vallavalitsus on toetanud Õnnemaal toimuvaid huvitegevusi riiklikust huvihariduse rahastusest ning meie valla noortele on huvitegevustes osalemine tasuta.

Nüüdseks oleme jõudnud ka Kambja pere- ja noortekeskusse, mida hakkasime haldama 2020.a. algusest. Selle aasta septembrist-oktoobrist alustasid Kambja pere- ja noortekeskuses taas juba aasta alguses loodud Matkaklubi (mis on ülevallaline) ja kokandusring, aga lisandusid ka uued huvitegevused: noorte õmblusring, kunsti ja loovuse ring What´s Up ja võitluskunstid noortele.

Huvitegevustes osalemiseks on vajalik

  • lapsevanemal täita registreerimisvorm, mis asub onnemaa.ee lehel; registeerumata ei ole võimalik ringitegevusest osa võtta;
  • registreerimisvormi alusel saame lapsevanemaga teha koostööd lapse huvitegevuses osalemise osas;
  • kui peres on otsustatud, et noor hakkab omavalitud huvitegevuses osalema, siis põhjuseta puududa ei ole lubatud.

Veel on vabu kohti, palun kõigil huvilistel lapsevanematel täita registreerimisvormid!

Kuna Õnnemaa halduses on pere- ja noortekeskused, siis pakume huvitegevusi ka eripõlvkondadele. Rõõm on teada anda, et oleme Kambja pere- ja noortekeskusesse toonud ka Beebiviiplemise, mis toimub teisipäeva hommikuti kell 11.00, juhendajaks Valeria Müürsepp, tel 5348 7702. Samuti on võimalus täiskasvanutel osaleda õmblusringis, mis toimub kolmapäeviti algusega kell 18.00 Kambja pere- ja noortekeskuses, juhendajaks Merike Raudnagel, tel 5690 2758.

Toredat, jätkusuutlikku ja edasiviivat koostööd soovides ning rõõmsate kohtumisteni Kambja pere- ja noortekeskuses!

KERSTI LEIS,
MTÜ Õnnemaa juhataja

Kino maale
EelmineÜlenurme gümnaasiumi kogukonnapraktikandid MTÜs Õnnemaa
JärgmineKülaskäik Kambja pere- ja noortekeskusesse