Koolid jätkavad kontaktõppel, Ülenurme gümnaasium osaliselt

1848

Vallavalitsus arutas 07.01.21 istungil koolikorraldust alates 11.01.2021. Otsustati, et valla haridusasutused jätkavad alates 11. jaanuarist tööd kontaktõppena va Ülenurme gümnaasium, kus rakendatakse osalist kontaktõpet, ettevaatusabinõusid kasutades.

Samuti otsustati tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 1. detsembri 2020 korraldus nr 2326 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks huvitegevuse korraldamine”, millega oli peatatud huvitegevus ajutiselt Ülenurme gümnaasiumis ja Tõrvandi spordihoones, MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskustes Ülenurmel, Tõrvandis ja Kambjas ning huvitegevus Ülenurme gümnaasiumi spordihoone jõusaalis. Aga ka huvitegevuse korraldamisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse kehtestatud juhistest.

Koolikorraldus Ülenurme gümnaasiumis

Ajavahemikul 11.-31.01.2021 on Ülenurme gümnaasiumi spordihoones sportimine ja treenimine lubatud ainult Ülenurme gümnaasiumi õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja ja peab olema tagatud kokkupuute vältimine teiste rühmadega.

Peatati ka kohustusliku kooliujumise programm II klassidele nakkuse leviku ja kontrolli stabiliseerumiseni tuginedes rahvarohkusele AURA keskuse garderoobides, mitme grupi samaaegsele viibimisele ujulas ning bussis tihedale koosviibimisele vähemalt 15 minutit.

Õpilaste hajutamiseks koroonaviiruse leviku vältimiseks toimub kontakt- ja distantsõpe Ülenurme gümnaasium vahetustega.

LOE TÄPSEMALT

 

Kino maale
EelmineInfo kogumine eterniidi jt. asbesti sisaldavate ehitusjäätmete tasuta üleandmiseks!
JärgminePullis süttis saun