Laululind oli, on ja jääb minu südamesse

403

Kaia Pärna portreefoto. Olen siiralt tänulik ja õnnelik, et elu on toonud mind Ülenurme piirkonda. See on andnud võimaluse saada osa Kambja valla hariduselust ja Laululinnu lasteaia loomisest ning arengust. Teekond alates märtsist 2013, mil alustasin tööd õppealajuhatajana Soinaste majas, on olnud põnev ja arendav. Suurepärase meeskonnatöö tulemusena on Laululinnu lasteaiast saanud just selline koht, kus ma ise töötaksin suurima heameelega õpetajana, sest kõik lapsed on märgatud, kaasatud ja lastega töötav personal toetatud. Laululinnus on turvaline olla nii väikesel kui suurel!

Alanud aasta jaanuari keskpaigast alates olen lasteaia Laululind direktorina toimetanud mõlemas majas, Soinastes ja Eerikal. Keeruliste aegade valguses on algus kulgenud tasa ja targu, kuid sihikindlalt. Minu südamesooviks on jätkata ja arendada seda teed ja suunda, mis koos Laululinnu meeskonnaga on ette võetud. Vahepeal lapsehoolduspuhkusel viibitud aeg on andnud mulle juurde värskust, indu ja motivatsiooni, mida toetab mu eelnev haridus (haridusteaduste magister) ja töökogemus. Usun, et üheskoos tegutsedes jätame me kõik väikese jälje Laululinnu teele. Tänan südamest Laululinnu lasteaia endist direktorit Tiina Treesi. Tema tehtud töö ja panus on hindamatu väärtusega.

Laululind oli, on ja jääb meie südameisse. Seni, kuni Laululinnu pesast lendavad kooli õpihimulised, hoolivad ja tegusad lapsed, võime olla kindlad, et kooskäidud tee ja selle suund on olnud õiged. Jään ootama meie ühiselt koosveedetud hetki laste ja peredega, kui saame taas distantsivabalt kohtuda.

KAIA PÄRN,
Soinaste lasteaia Laululind direktor

Kino maale