Teeme Ära talgulised korrastasid Kaasiku tänava peenramaad

253

Kauni, populaarse ja kiiresti areneva Ülenurme elamupiirkonna Kaasiku tänava äärde jääb ka vallale kuuluv Peenra maaüksus, kus toimetavad peamiselt kortermajades elavad rohenäpud. 2017. aastal loodud MTÜl Kaasiku Aiad, mis nüüdseks koondab juba 47 liiget, on sõlmitud vallaga maa kasutamiseks leping.

Kuna otse tänava äärde jäävad mõned „peremeheta“ maatükid, tegime 1. mai Teeme Ära talgupäeva raames suurema koristustöö – puhastasime teeääre jäätmetest. Suured tänusõnad kõigile, kes kaasa lõid, ning Kambja vallale ja OÜ Olme töömeestele, kes aitasid prügi äraveoga!

Eks see Kaasiku tänav on ju meie visiitkaart – see peab edaspidi veel parem välja nägema. Maa kasutajatel on kohustus oma osa korras hoida, aga mai lõpus – juuni alguses koguneval ühistu üldkoosolekul arutame kindlasti, kuidas tagada „peremeheta“ maatükkide ja teeääre regulaarne hooldus – ehk lausa mõned iluhekid rajada? Peame nõu, kuhu ja kuidas rajada kompostiplats, täpsustame ühiselu reegleid jne. Ühingu põhikiri ja kodukord on leitavad internetis http://www.kambja.ee/web/kaasiku-aiad.

Siinkohal esitame üleskutse: kui kogukonnas leidub veel huvilisi, kes soovivad aeg-ajalt sõrmed mulda pista ja oma perele ühe mõnusa puhkekoha rajada, siis paaril-kolmel kiiremal on võimalus.

REELI KORK,
MTÜ Kaasiku Aiad juhatuse liige

Kino maale