Üleskutse: Korraldame Tartu Kultuuripealinn 2024 raames Kambja vallas midagi sellist, mida siin varem tehtud pole!

703

Head Kambja valla kultuurikorraldajad, loomeinimesed, turismikorraldajad, loomeettevõtjad, sädeinimesed – teie kõik, kes te tahate panustada Tartu 2024 tegemistesse!

Andke endast märku! Kontaktisik Kristi Kull, tel 5276413, kristi.kull@ylenurme.ee

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn – see on meie ühine võimalus piirkonda elavdada ja arendada, näidata Euroopale oma rikkalikku kultuuri ja pärandit ning panna alus jätkuvale arengule ka tulevikus.

Tartu 2024 sündmuste, kultuuriprogrammi, turunduse ja Lõuna-Eesti koostöö edendamise ning rahvusvaheliste suhete ja rahastusküsimuste eest vastutab Tartu 2024 sihtasutus. 2021. aasta jaanuaris allkirjastasid Lõuna-Eesti omavalitsused koostöölepingu.

Koostöölepingu põhimõtted

Koostöölepingus kinnitavad Tartu linna poolt asutatud sihtasutus Tartu 2024 ja omavalitsused, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 viiakse ellu osapoolte igakülgses koostöös ning ühiselt pingutatakse selle nimel, et kõigis omavalitsustes toimuks selle raames unikaalseid sündmusi.

Samuti on koostöölepingus määratletud finantseerimispõhimõtted, mis on arvutatud vastavalt omavalitsuse elanike arvule põhimõttel, et teiste avalikust ja erasektorist pärit toetajate toetus tegevuste elluviimiseks on suurem kui konkreetse omavalitsuse panus.

Koostöölepingu järgi panustab Kambja vald kultuuripealinna 111 246 eurot. Kambja valla kontaktisikuks selles ettevõtmises on valla arendusjuht Kristi Kull.

SA Tartu 2024 ootab 1. oktoobriks 2021 Tartu 2024 regionaalse projektitaotlusvooru planeeritavate ideede kavandeid.

TARTU 2024 REGIONAALSE PROJEKTITAOTLUSVOORU TINGIMUSED

SA Tartu 2024 ootused projektidele

Projekti keskmes on publikule suunatud sündmus (mitte ehitus, film, raamat vms).

Esitatud on projekti väärtuspakkumise kirjeldus, uudsus, unikaalsus. (Miks on projekt unikaalne? Millist uut väärtust projekt Tartus, Lõuna-Eestis, Euroopas loob?)

Projekti taga seisab algataja ja elluviijana juriidiline isik.

Projekt teostub aastatel 2023-2024 Tartu linna ja kaasatud 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse territooriumil.

Esitatud on projekti miinimum- ja maksimumplaan.

Esitatud on uue sündmuse projekt. (Kui tegu on olemasoleva sündmusega, mis haakub otseselt Ellujäämise Kunstide väärtustega ja rõhutab Tartu 2024 programmi kuuludes väärtusi erilisel moel, siis võib esitada projekti projektitaotlusvooru. Taotlusvoorus tuleb välja tuua, kes on lisaks projektijuhile sündmuse kunstiline juht/kuraator ja visioon, mis muudab olemasoleva sündmuse uueks ja Ellujäämise Kunstidega haakuvaks 2024. aastal.)

Projekt peab sobituma

 • 1. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 väärtustega
  • loodushoidlikum linna- ja maakultuur
  • haritus ja leidlikkus
  • liikumine ja vaimne tervis
  • põlvkondade koosloome
  • paikkondlike omapärade esiletoomine
  • kriitiline ärksameelsus
  • valdkondadeülene, regionaalne ja rahvusvaheline koostöö
  • Kõik projektid ei pea katma kõiki Tartu 2024 väärtusi, aga ei tohi olla väärtustega vastuolus.

 

 • 2. Programmi kriteeriumid
  • Valdkonnaülesus (sisuline koostöö kultuurisündmuse idee välja töötamiseks ja teostamiseks partnerite vahel erinevatest valdkondadest)
  • Rahvusvahelisus (sisuline koostöö kultuurisündmuse idee välja töötamiseks ja teostamiseks partnerite vahel teistest Euroopa riikidest, sh sõpruslinnadest-valdadest, SA Tartu 2024 kohustus vajadusel aidata leida välispartnerid mujalt Euroopast)
  • Põlvkondade ülesus (eri põlvkondade esindajate koosloome sündmuse käigus)
  • Keskkonnateadlikkus (sündmuse ettevalmistamisel ja elluviimisel rakendatakse keskkonnasõbralikke kultuurikorralduse praktikaid)
  • Projektiga kaasneb mõju valdkonnas, omavalitsuses, maakonnas (taotluses kirjeldus, millist mõju sündmus piirkonnas kaasa toob)
  • Omavaheline koostöö: ühe omavalitsuse piires (mitu korraldajat ühe KOV-i sees), kahe omavalitsuse vahel (mitu korraldajat kahest erinevast KOV-ist), maakonnaüleselt (mitmed korraldajad mitmest KOV-ist ühe maakonna piires), maakondadeüleselt (mitmed korraldajad mitmetest KOV-idest ja mitmetest Tartu 2024 regiooni maakondadest)
  • Oodatakse pigem suuremaid projekte kui palju väikeseid.

 

 • 3. Projekti kriteeriumid
  • idee ja teostatavus (ka ligipääsetavus)
  • riskianalüüs
  • eelarve (seejuures kaasfinantseeringu osakaal 30%, kui on mitme omavalitsuse ülene, või eri maakondi ühendav sündmus, siis on omafinantseeringu protsent 10%)
  • meeskond (on olemas projekti juht, projekti kunstiline juht/kuraator/loominguline juht, kommunikatsioonijuht jne)

Kõik esitatud projektid analüüsitakse läbi kõikidest programmi kriteeriumitest lähtuvalt. Vastavust kriteeriumitega arvestatakse hindamisel. Lisainfot jagab Annela Laaneots, SA Tartu 2024 regionaalne koordinaator, tel 557 9808, e-post annela.laaneots@tartu2024.ee.

Rohkem infot saab lugeda https://tartu2024.ee/.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineGalerii: Õssu külaplats sai haljastatud
JärgmineÖöpäevaga lisandus 437 positiivset testi, vallas 2