Ülenurmel soojus kallineb

52

OÜ SW Energia teatab, et alates 01.12.2021 kehtib senise 54,50 €/MWh asemel müügihind 56,49 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Tulenevalt konkurentsiameti otsusest kehtib alates 01.12.2019.a Ülenurme kaugküttevõrgus soojusenergia piirhind 56,49 €/MWh.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud (sh elekter) kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Kino maale