-6.2 C
Kambja
Esmaspäev, 11.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMillal ja kuidas toimub vallavolikogu valimine?

Millal ja kuidas toimub vallavolikogu valimine?

valimisprotseduurPühapäeval, 18. oktoobril 2009 valitakse neljaks aastaks Kambja vallavolikogu uus koosseis.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt valitakse omavalitsuse volikogu neljaks aastaks.

valimisprotseduurPühapäeval, 18. oktoobril 2009 valitakse neljaks aastaks Kambja vallavolikogu uus koosseis.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt valitakse omavalitsuse volikogu neljaks aastaks.

Hääletamisõigus on Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht – see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse – asub Kambja vallas.

Hääletamisõigus on samuti välismaalasel, kes elab Eestis alalise elamisloaga ja on valimispäevaks elanud seaduslikult vähemalt viis viimast aastat Kambja vallas.

Valijate arvestust peetakse rahvastikuregistris. Kes ei ole rahvastikuregistri poolt saadetud valijakaarti saanud või kui on valijakaardile kantud andmetes vigu, palume pöörduda vallasekretäri poole.

Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri 18. septembri seisu alusel. Pärast seda kuupäeva toimunud elukohamuudatusi ei arvestata, valijate nimekirja viiakse sisse vaid isikuandmete parandusi.

Eelhääletamine

Eelhääletamine toimub 12. kuni 14. oktoobrini kõigis valimisjaoskondades kell 12:00-20:00.

Eelhääletamine on mõeldud nendele valijatele, kes valimispäeval ei saa või ei soovi valima tulla.

Eelhääletamise ajal on võimalik Kambja valimisjaoskonnas hääletada ka neil valijatel, kes ei ole kantud Kambja valimisjaoskonna valijate nimekirja.

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine algab 8. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 14. oktoobril kell 20:00.

Hääletamine valimispäeval

Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 18. oktoobril kell 9:00 kuni 20:00.

Valimispäeval saab ka kodus hääletada. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võib ta esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks.

Rõhutan veelkord, et kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, kus on toodud ka põhjendus, kas jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele.

Taotlust võib esitada ka varem – vallavalitsus võtab neid juba praegu vastu.

Taotluse esitamise viimane aeg on valimispäeval kell 16:00.

Kirjalike taotluste alusel korraldab jaoskonnakomisjon hääletamise valimispäeval Teie kodus.

Hääletama tulles tuleb kaasa võtta ja jaoskonnakomisjonile esitada kehtiv riigiasutuse poolt välja antud isikut tõendav dokument, milleks on näiteks Eesti kodaniku pass, isikutunnistus, välismaalase pass, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus.

Kui valija on saanud hääletamissedeli, siis annab ta selle kohta allkirja.

Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Sellisel juhul peab valija rikutud hääletussedeli valimiskomisjonile tagastama.

Hääletamissedeli väljaviimine valimisruumist on keelatud.

Valija laseb hääletamissedeli valimiskasti ise.

Valimistulemuste kindlakstegemine

Valimispäeval peale hääletamise lõppemist teevad jaoskonnakomisjonid kindlaks hääletamistulemused jaoskonnas ja valla valimiskomisjon teeb kindlaks valimistulemused vallas.

Peale valimispäeva on kolme päeva jooksul kõigil, kes leiavad, et nende õigusi on jaoskonnakomisjoni või valla valimiskomisjoni toimingu või otsusega rikutud, õigus esitada kaebus maakonna valimiskomisjonile.

Valla valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast seda, kui kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud.

Peale valimistulemuste väljakuulutamist kutsub valla valimiskomisjon Hiljamalt seitsmendal päeval kokku valitud volikogu.

Selleks, et uus volikogu saaks selline, millisena Sina seda näha tahad, tule kindlasti valima!

Reet Kiuru,
vallasekretär,
valla valimiskomisjoni esimees

Loetumad