Kevade tulles tasub suurpuhastus teha ka oma ravimikapis

340

Kevade tulles pööratakse palju tähelepanu enda kodule ja aiale, võtkem nüüd ette ka ravimikapp, mille sisu vajab aeg-ajalt üle vaatamist ja uuendamist.

Ravimid, mis on seisma jäänud või säilivusaja ületanud, tuleb viia apteeki või jäätmejaama, kus need võetakse tasuta vastu. Selliseid tooteid ei tohi kunagi visata olmeprügisse või kanalisatsiooni, sest nii võivad toimeained sattuda pinnavette ning reostada keskkonda.

Samuti ei tohi seisma jäänud ravimeid edasi anda ega müüa teistele inimestele. Tegemist on ohtliku ja ebaseadusliku tegevusega, kuna ravimi saajal pole kindlust, kust täpselt on ravimid pärit, kuidas on neid säilitatud ja mida need tegelikult võivad sisaldada.

Retseptiravimite kasutamine peab toimuma arsti kontrolli all, et tagada nende õige kasutamine, mistõttu ei tohi võtta kellegi teise ravikuurist üle jäänud tablette.

Ravimi kõlblikkusaeg on märgitud pakendile numbritega. Kalendrikuud tähistav arv viitab, et ravimit võib kasutada antud kuu viimase päevani. Paljudel ravimitel on pärast avamist või kasutamiskõlblikuks muutmist eraldi säilimisaeg. Lihtsustamaks edaspidist aja jälgimist võiks selle vastavat toimingut tehes kohe pakendile kirja panna (nt millal ravim avati).

Ravimeid osta ainult apteegist

Seaduse silmis ei ole vahet, kas kaubeldakse arsti poolt konkreetsele patsiendile välja kirjutatud retseptiravimi või igas apteegis vabalt müügil oleva nohurohu ja valuvaigistiga. Ka isiklikke ravimijääke pole lubatud müügiks pakkuda ega niisama ära anda.

Kuidas ja kus ravimeid säilitada?

Väga oluline on jälgida, et ravimid poleks lastele kättesaadavad. Sobiv hoiukoht toatemperatuuril säilitatavatele ravimitele võiks olla kõrgemal suletud kapis, küttekehast võimalikult kaugel. Vannituba pole parim paik selliste toodete hoidmiseks, sest kõrgem temperatuur ja niiskus mõjuvad neile negatiivselt.

Kuna teatud toimeained lagunevad valguse toimel, siis on õige hoida ravimeid originaalpakendis ja valguse eest kaitstult. Teatud arstimeid peab hoidma külmkapis ja tasub tähele panna, et mõningaid tavapäraselt toatemperatuuril säilitatavad ravimeid tuleb peale avamist või manustamiskõlblikuks muutmist hoida külmkapis 2…8 °C juures. Säilitamise eritingimuste kohta on märge ravimikarbil.

Ebasobiva säilitamise tulemusena ei pruugi muutuda nähtavalt ravimi välimus ja tuntavalt maitse, ometigi võib väheneda või kaduda oodatud toime ning tekkida tervisele ohtlikke laguprodukte. Lõpptulemusena muutub ravimi käitumine organismis ettearvamatuks.

Ravimite meelespea
  • Igal perekonnal võiks olla kodus ühe kuu jagu vajalikke ravimeid (sh retseptiravimid);
  • Igal kuul võiksid üle vaadata oma ravimivarud ning aegunud ravimid viia apteeki või ohtlike jäätmete kogumispunkti. Apteegis võetakse ravimid vastu tasuta.
  • Ära kasuta ravimit pärast kõlblikkusaja möödumist, sest ravim võib olla kaotanud oma toime või muutunud tervisele ohtlikuks.
  • Kõlbmatuid ravimeid ei tohi niisama ära visata, kuna need sisaldavad toimeaineid, millel on mõju keskkonnale, loomadele ja inimestele. Ka puhastatud reoveega võivad toimeained jõuda pinnavette ning toiduahela kaudu inimeste ning loomadeni.
  • Ravimeid osta ainult seaduslikest apteekidest ja internetiapteekidest. Nende kohta leiad rohkem infot ravimiameti kodulehelt www.ravimiamet.ee.
  • Ravimite hoiukoht olgu lastele kättesaamatus asukohas.
  • Loe hoolega pakendil olevat teavet ja infolehte. Infolehest leiab muu hulgas detailse info ravimi säilitamistingimuste kohta ning teabe, kas ravimi kasutusaeg pärast pakendi esmast avamist või manustamiskõlblikuks muutmist on piiratud.
  • Detailne teave ravimi säilitamise kohta on kirjas pakendi infolehes. Kõikide Eestis müüdavate ravimite pakendi infolehed leiab ka ravimiregistrist, mis asub aadressil www.ravimiregister.ee.
Kino maale
EelmineKambja Ignatsi Jaagu kool alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi
JärgmineKuidas aidata Ukrainat?