Kambja Vallavolikogu aprilliistung

672

Kambja Vallavolikogu I koosseisu VIII istung toimus 3. aprillil. Istungist võtsid osa kõik 21 volikogu liiget.

Enne istungi algust tutvustas volikogu esimees Heiki Sarapuu uusi volikogu liikmeid Urmas Sarjat ja Rait Rohumäge, kes astusid vallavalitsusse ametisse asunud volikogu liikmete asemele.

Päevakorras oli 7 küsimust.

  1. Vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Seoses komisjoni senise esimehe volikogust lahkumisega oli vaja valida uus esimees, KOKS § 47 lõike 11 kohaselt tuleb komisjoni esimees ja aseesimees valida üheaegselt. Uueks komisjoni esimeheks valiti Rait Rohumägi, komisjoni aseesimehena jätkab Marek Palusoo.
  2. Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Seoses komisjoni senise esimehe volikogust lahkumisega oli vaja valida uus esimees. Komisjoni esimeheks valiti Peep Puis, aseesimehena jätkab Rauno Kiuru.
  3. Lasteaiakulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine. Endistes valdades on lasteaia kohatasud olnud erinevad. Seetõttu tegi vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjon volikogule ettepaneku tõsta lasteaedade kohatasud endise Kambja valla lasteaedades 20 eurolt 25 eurole, endise Ülenurme valla lasteaedades 32 eurolt 35 eurole. Uued lasteaiatasud hakkavad kehtima 1. augustist. Määruse poolt oli 20, vastu üks volikogu liige.
  4. Kooli ja koolieelse lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine otsustati anda täiendamiseks vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonile, et seoses aasta alguses jõustunud seadusemuudatusega lisandunud sätted saaksid kõik delegeeritud.
  5. Nõustumine/mittenõustumine Soinaste küla Meremäe tee 14 katastriüksuse jagamisega tekkiva katastriüksuse otsustuskorras võõrandamisega tekitas volikogu liikmete seas diskussiooni. Kinnistu naabrid soovivad osta nendega piirnevat riba vallale kuuluvast Soinaste küla Meremäe tee 14 kinnistust. Lõpuks otsustas volikogu ühehäälselt nõustuda vallale kuuluva maa võõrandamisega selle turuväärtusega.
  6. Kambja vallavara valitsemise kord kehtestati ühehäälselt põhimõtteliselt samasugusena, nagu see oli ka ühinemiseelsetes valdades.
  7. Rahandusministeeriumile taotluse esitamise Kambja valla nime muutmiseks Ülenurme vallaks kandis ette Kristi Kull, kaasettekande tegi Heiki Sarapuu. Marek Palusoo soovis teada, mis nimemuutmine selle teostumisel vallale maksma läheb, seda ei osanud vallavanem Aivar Aleksejev prognoosida. Avo Alliksaar tõi välja asjaolu, et kui nimemuutus teostub, on segadust registritega ilmselt pikemaks ajaks, mis halvab vallavalitsuse igapäevast tööd. Vahur Järv tegi ettepaneku mitte minna nimemuutusega edasi, sest rahvahääletusest võttis osa alla 30% hääleõiguslikest elanikest. Heiki Sarapuu leidis, et kuna märkimisväärne arv valla elanikke on nimemuutust soovinud, tuleks sellega edasi minna. Lõpuks otsustati 14 poolt- ja 7 vastuhäälega esitada Rahandusministeeriumile taotlus valla nime muutmiseks.

REET KIURU,
volikogu sekretär

Kino maale
EelmineKambja Vallavalitsuse istungid 1. märts kuni 5. aprill
JärgmineJalgrattasõit olgu ohutu