Ülenurme lasteaeda Nurmepesa on oodatud uued kolleegid

578

Ülenurme lasteaed Nurmepesa otsib oma tegusasse kollektiivi uusi kolleege. Kandideerimise tähtaeg on 12. august 2022.

Nurmepesa kollektiivi on oodatud:

  • muusikaõpetaja
  • logopeed

Uutelt meeskonnaliikmetelt oodatakse rõõmsameelset ellusuhtumist ja lapsemeelsust, kohusetundlikkust ning ausust, tahet lastega tegutseda, head kohanemisvõimet ning paindlikkust, lahendustele orienteeritust ning valmidust panustada lasteaia arengusse.

Haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning CV palume saata mari.sults@ylenurmelasteaed.ee.

Kino maale
EelmineAS Emajõe Veevärk teade veeteenuse hindade muutusest alates 01.09.2022
JärgmineVallavalitsuse istungilt 19.07.2022